Woontraining voor statushouders Albrandswaard

In het kader van de door de overheid vastgestelde overdracht worden jaarlijks circa 60 statushouders, waaronder kinderen, in Albrandswaard gehuisvest. Voor 2023 heeft Albrandswaard een taakstelling van 72 statushouders. De verwachting is dat dit aantal in 2024 niet zal afnemen. Statushouders zijn verplicht om in te burgeren. Hiervoor gaat men een aantal dagen per week naar school om onder andere de Nederlandse taal en kennisneemt van de Nederlandse samenleving wordt geleerd.

Daarom heeft VluchtelingenWerk Albrandswaard samen met ketenpartners een nieuw initiatief gelanceerd om de integratie van statushouders te faciliteren. Dit initiatief houdt in dat men getraind wordt in ‘wonen’. Op 10 en 12 oktober werd via een tolk de eerste training aan de Turkstalige groep van elf personen gegeven op het kantoor van Buurtpreventie in Rhoon.  

Op de eerste dag van de training werden de inburgeraars voorgelicht over de veiligheid en vrede in de buurt. De taken van Buurtpreventie werden door voorzitter van Buurtpreventie toegelicht. Over rechten en verplichten als huurder en een goed contact met de buren. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van Buurtpreventie werd duidelijk gemaakt hoe men een goede buur kan zijn. Door de teamleider van VluchtelingenWerk Albrandswaard en een Energiecoach werd aan de inburgeraars verteld welke energiebesparende maatregelen men kan nemen.  

Op tweede dag werd als nieuwe bewoners van Albrandswaard, de statushouders bewuster van afval en afval scheiden gemaakt door de twee afvalcoaches. Ze kregen ook uitleg van de Teamleider van VluchtelingenWerk over verzekeringen, het gebruikmaken van de NS OV Chipkaart, het onderwijssysteem in Nederland en financiën.  

Op maandag en woensdag houdt VluchtelingenWerk Albrandswaard (inloop)spreekuur in De Boekenstal. De. Maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk helpen de statushouders waar nodig en begeleiden hen naar een zelfstandig functioneren in de samenleving. 

In het derde deel van de training bezoekt de brandweerman op 18 en 23 oktober één voor één de woningen. De huidige kwetsbaarheid voor brand in de woning zal worden onderzocht en de bewoners zullen worden geïnformeerd over brandvoorzorgsmaatregelen. 

Volgende training vindt plaats in december voor de Arabisch sprekende groep. 

(Visited 27 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *