Waterschap en Albrandswaard maken afspraken over rioolwater

ALBRANDSWAARD – Gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk zamelen afvalwater in van inwoners en bedrijven. Waterschap Hollandse Delta zuivert dit op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Ridderkerk, Zwijndrecht, Barendrecht en Hoogvliet. Beide gemeenten en het waterschap ondertekenden op 21 december een afvalwaterakkoord. Met de ondertekening van de afvalwaterakkoorden maken gemeenten en waterschap afspraken over het inzamelen en zuiveren van het afvalwater.

De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst waarbij bestuurders van het waterschap en de gemeenten in de ochtend bijgepraat werden over het pas gerenoveerde hoofdrioolgemaal in Poortugaal. Dit rioolgemaal verpompt rioolwater van Rhoon en Poortugaal naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hoogvliet. Het gezuiverde water stroomt uiteindelijk in de Oude Maas.

Hoofdrioolgemaal Poortugaal

Na de rondleiding in het rioolgemaal volgde de ondertekening van de twee afvalwaterakkoorden door de bestuurders. De ondertekenaars waren de heer Polder, wethouder van de gemeente Albrandswaard, de heer Meij, wethouder van de gemeente Ridderkerk, en mevrouw Geldhof, heemraad waterschap Hollandse Delta.

Joke Geldhof, waterschap Hollandse Delta: “Afvalwater kan niet zomaar geloosd worden in sloten, meren of rivieren. Met deze afvalwaterakkoorden zorgt het waterschap ervoor dat het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Ridderkerk en Albrandswaard de komende jaren op een goede wijze wordt gezuiverd.”

Wethouder Polder, gemeente Albrandswaard: “Gemeente en waterschap zorgen samen voor schoon afvalwater. Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken, zodat we goed kunnen blijven inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Dit akkoord vervangt verschillende losse afspraken uit het verleden en hier kunnen we weer jaren mee verder.”

Met deze afvalwaterakkoorden kunnen beiden gemeenten en het waterschap de komende jaren de samenwerking verder vorm geven.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *