Vrijwilligers weer welkom op zaterdag 5 maart bij 14e schoonmaak Klein Profijt

Vrijwilligers zijn weer heel welkom om te helpen bij de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak van natuurgebied Klein Profijt langs de Oude Maas in Rhoon. Op zaterdagmorgen 5 maart a.s. start daar vanaf 09.00 uur de schoonmaak, waarbij delen van het kwetsbare getijdengebied worden opgeschoond van allerlei, vaak resistent, zwerfvuil en afval, dat na hoog water vanuit de Oude Maas in de dichte begroeiing is achtergebleven.

De schoonmaak gebeurt nu al voor het veertiende, achtereenvolgende jaar door leden en aanhang van de Lionsclub Rhoon-Oude Maas. Zij doen dit samen met andere vrijwilligers en natuurliefhebbers, waaronder ouders met hun kinderen vanaf een jaar of tien. Deelname geschiedt op eigen risico en voor de kinderen geldt: mits begeleid door een ouder of andere volwassene. De Stichting Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het natuurgebied, coördineert en begeleidt weer de schoonmaak. Ook zorgen zij voor het benodigde werkmateriaal en een verantwoorde afvoer van het ingezameld afval na afloop.                            

Ook dit voorjaar moet Klein Profijt weer opgeschoond

Dankbare en educatieve klus

Het opschonen van het gebied blijkt elk jaar weer een dankbare, educatieve maar ook gezellige klus. Belangrijk is geschikte, warme werkkleding (die vuil mag worden) en vooral stevig schoeisel (liefst laarzen). En zoals elk jaar zorgen de Lions weer voor een afsluitend drankje en hapje in het bos, voor alle harde werkers, jong en oud. Alhoewel niet noodzakelijk, aanmelding vooraf is hierom wel praktisch: dit kan per e-mail naar rhoon.oudemaas@lions.nl of telefonisch via 06 – 140 32 150.

Alle schoonmakers verzamelen zich op zaterdag 5 maart tot 09.15 uur op de parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk (grenzend aan de golfbaan) in het Rhoonse buitengebied. Vandaar trekt de groep gezamenlijk Klein Profijt in. Om circa 12.30 uur wordt de actie beëindigd. Alleen bij echt slecht weer gaat de schoonmaak op 5 maart niet door. Bij twijfel hierover kunnen belangstellenden op die ochtend bellen met het vermelde telefoonnummer van de Rhoonse Lionsclub.                              

Strenge regels broedseizoen

Het kwetsbare Klein Profijt is dit jaar vanwege het broedseizoen al na de datum van 5 maart tot ver in het voorjaar een gesloten gebied voor het uitvoeren van mogelijke, rust verstorende werkzaamheden. Deze relatief-strenge regels gelden minder strikt voor de meer recreatieve gebieden Koedood en Rhoonse grienden, die de laatste jaren op dezelfde dag als Klein Profijt werden schoongemaakt. Deze geslaagde gezamenlijke aanpak van Lionsclub Rhoon Oude Maas, Natuurvereniging De Carnisse Grienden en Tafelronde 154 Rhoon bleek daarom dit jaar helaas niet goed te combineren, te meer omdat deze verenigingen de schoonmaak toch liever geheel buiten de krokusvakantie, pas op zaterdag 19 maart willen houden. Voor volgend jaar zal opnieuw bekeken worden of er dan wel weer één gezamenlijke actiedag voor de gehele Rhoonse oever mogelijk is.

(Visited 64 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *