Voorstel ontwikkelstrategie Hof van Poortugaal aangenomen

Maandagavond stond de Ontwikkelstrategie Hof van Poortugaal op de agenda van de raadsvergadering. Met elf stemmen voor en acht stemmen tegen werd het voorstel aangenomen.
Hans Heukels van GroenLinks/PvdA uitte in zijn eerste termijn zijn bezorgdheid. Zijn partij had vorige week een petitie online gezet tegen bebouwing in de Schapenwei, die door 350 mensen werd ondertekend. Hij diende ook een amendement in om dit tegen te gaan, maar dit werd verworpen met zeven stemmen voor en elf stemmen tegen.
Hans Heukels dient amendement in

Heukels stelde dat de noodzaak voor bebouwing in de Schapenwei niet is bewezen. Wethouder Richard Polder beweerde echter dat er financiële redenen zijn en dat het ‘miljoenen’ zou kosten als er niet wordt gebouwd in de Schapenwei. Eerder wilde hij geen exacte bedragen noemen omdat het om een marktinitiatief gaat van een derde partij waarvan hij geen cijfers kan vrijgeven. Nu besloot hij echter om die informatie te delen om Heukels tegemoet te komen, hoewel Heukels niet tevreden was over de toon van de wethouder en vroeg waarom hij dit niet eerder had gemeld.

“Ik vind nog steeds dat ik dat niet kan doen, maar ik wil benadrukken dat het financieel en fysiek onhaalbaar is als we de Schapenwei niet bebouwen”, antwoordde Polder.

Heukels uitte ook zijn teleurstelling over het feit dat beloofde informatie over luchtkwaliteit en externe veiligheid nog niet beschikbaar was voor de vergadering. Hij merkte op: “We kunnen nu niet nagaan hoe veilig dit gebied is.”

Polder legde uit dat de onderzoeken naar luchtkwaliteit en externe veiligheid nog niet waren afgerond en dat de rapporten beschikbaar zouden worden gesteld zodra ze gereed waren.

Heukels vond het vreemd om een besluit te nemen terwijl er nog lopende onderzoeken waren. De wethouder benadrukte echter dat dit een verstandige benadering was. “We baseren ons nu op een ontwerpbestemmingsplan dat na de jaarwisseling definitief zal worden vastgesteld, waarover de raad opnieuw een beslissing kan nemen.”

Er waren ook zorgen geuit over het verkeer, wat leidde tot een motie ingediend door NAP. Ze wilden onderzoek naar mogelijke maatregelen om de Albrandswaardsedijk en de Albrandswaardseweg af te sluiten voor verkeer in de richting van de Don Bosco school en de smalle Dorpsdijk. Hierbij wilden ze rekening houden met de bedrijven langs deze wegen. Deze motie werd aangenomen met zestien stemmen voor en drie stemmen tegen.

Sommige raadsleden waren zwaar teleurgesteld in wethouder Richard Polder en overwogen een motie van afkeuring in te dienen.

Wendy Verduijn van StemLokaal vond dat de wethouder geïrriteerd reageerde en niet serieus werd genomen.

James Scharink van GL/PvdA had het gevoel dat de kaarten al aan het begin van de avond geschud waren. Hij merkte op: “We hebben afgesproken in het raadsakkoord dat we naar elkaar zouden luisteren, maar dat gebeurt hier niet. Er wordt lacherig over gedaan. Het gaat niet alleen om andere ideeën over Antes, maar ook om de manier waarop het gaat. Het handelen van de wethouder vind ik niet acceptabel.”

Marco Goedknegt van de VVD vond dat alle raadsleden zichzelf eens in de spiegel moesten kijken en hun eigen toon en woorden moesten evalueren.

Sander van der Kaaij van het CDA voegde toe: “Wanneer zijn wij als raad tevreden? Dit is een uiterst belangrijk onderwerp en een zorgvuldig proces. Laten we debatteren over de inhoud.”

Uiteindelijk werd er geen motie van afkeuring ingediend.

(Visited 66 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *