Verhuizing sportpark ” De Omloop” stap dichterbij

Het college van B&W van Albrandswaard gaat de Raad op 26 april a.s. voorstellen in te stemmen met de verplaatsing van Sportpark de Omloop naar de locatie Omloopseweg zuid. Dit voorstel is het resultaat van een locatieonderzoek waarbij gekeken is naar o.a. de ruimtelijke inpassing, bereikbaarheid, draagvlak verenigingen, omgeving en de ligging in Rhoon.

Voorstel hierbij is om de planologische procedures op te starten voor de nieuwe locatie en de verwerving van de benodigde grondeigendommen.

Vlak na de zomer heeft de Provincie Zuid Holland een aanwijzing vastgesteld waarin  de gemeente Albrandswaard binnen een jaar een bestemmingsplan vaststelt voor de locatie de Omloop waarin het realiseren van minimaal 100 sociale woningen mogelijk wordt gemaakt. Voor de herontwikkeling van de locatie de Omloop is het noodzakelijk dat het sportpark wordt verplaatst. De raad heeft door middel van een motie het college gevraagd onderzoek te doen en besluitvorming voor te bereiden door woningbouw en verplaatsing van de voetbalvelden. Er zijn in totaal 8 locaties beoordeeld.

De voorkeurslocatie Omloopseweg zuid scoort vooral goed op de criteria ruimtelijke inpassing, draagvlak verenigingen, landschappelijke inpassing en ligging in Rhoon. De voorkeurslocatie ligt pal naast de bestaande locatie die al vele jaren de thuisbasis vormt van de twee Rhoonse voetbalverenigingen.

De keuze voor het vaststellen van deze nieuwe locatie maakt de weg vrij voor het maken van een bestemmingsplan voor de woningbouwlocatie de Omloop.

Voor de huisvesting van de verenigingen en functies wordt een programma van eisen opgesteld. Er zal hierbij rekening gehouden worden met de mogelijkheden van het (her)huisvesten van andere dan de voetbalverenigingen W.C.R. en v.v.Rhoon, bijvoorbeeld Muziekvereniging De Volharding en Het Trefpunt.

(Visited 120 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *