Vergadering Beraad en Advies P&C Albrandswaard

Dinsdag 31 oktober om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies P&C. De vergadering wordt live uitgezonden op ons TV kanaal.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • 2e Tussenrapportage 2023 Albrandswaard
  • Begroting 2024 Albrandswaard
  • 1e Begrotingswijziging 2024 Albrandswaard
  • Zienswijze 2e begrotingswijziging op 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
  • Stedin toetreding staat en aandelenemissie

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering ook live volgen op TV kanaal 12.. Deze keer helaas niet op de Facebook en YouTube van RTV Albrandswaard

(Visited 9 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *