Stijging kosten afvalinzameling fors duurder

Het college van burgemeester en wethouders wil de stijging van de kosten voor afvalinzameling over twee jaar spreiden voor haar inwoners. Het ophalen en verwerken van grondstoffen en restafval wordt de komende jaren in heel Nederland duurder. Om de kosten niet in één keer bij de inwoners neer te leggen, doet het college de gemeenteraad een voorstel. De raad beslist hierover op 9 november a.s.

Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaan de inwoners, naar verwachting, vanaf 2021 3 tot 6 euro meer per maand betalen afhankelijk van de gezinssamenstelling. Ook in 2022 zal er nog een stijging komen voor de inwoners. De hoogte van dit bedrag is nog onbekend.

Wethouder Heezen: ,,Wij begrijpen heel goed dat deze verhoging de komende jaren niet prettig is voor onze inwoners. Om de kosten niet in één keer bij hen neer te leggen stellen wij de raad voor om de huidige voorziening afvalstoffenheffing vanuit de algemene reserve aan te vullen met 600.000 euro. Op deze manier kunnen we de kostenstijging voor onze inwoners over twee jaar spreiden uitsmeren in plaats van in één keer de rekening te presenteren.”

De verhoging van het tarief wordt veroorzaakt omdat grondstoffen zoals papier, textiel, plastic en metalen minder geld opleveren. Daarnaast is de verwerking van sommige grondstoffen en restafval duurder geworden. Alle gemeenten in Nederland hebben hiermee te maken.

Begin 2019 is er in Albrandswaard begonnen met een andere manier van het scheiden van afval. Dat is door de inwoners van Albrandswaard steeds actiever gedaan, waarmee een goede weg is ingeslagen. Er wordt inmiddels al zo’n 33 kilogram restafval per persoon per jaar minder opgehaald in onze gemeente. Daarmee hebben de inwoners er zelf al voor gezorgd dat de kostenstijging beperkt is gebleven.

Het streven van de gemeente Albrandswaard is dat de afvalverwerking in 2022 kostendekkend is, de afvalstoffenheffing is dan gelijk aan de opbrengsten. Of dit al in 2022 gaat lukken is afhankelijk van de (markt)ontwikkelingen in deze sector.

De gemeenteraad beslist op 9 november tijdens de begrotingsbehandeling 2021-2024 over het voorstel.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *