RTV Albrandswaard voor Rhoon, Poortugaal & Portland!

Lokaal Nieuws

Raad Albrandswaard klaart de lucht


ALBRANDSWAARD – De gemeenteraad heeft maandag 14 mei unaniem een motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat het trekken van conclusies rondom integriteit zonder dat hierover een dialoog of debat is gevoerd, wordt afgekeurd. Ook werd in de motie gesteld dat de integriteit van ambtenaren buiten de discussie moet worden gelaten.

Aanleiding tot deze motie, was de discussie rondom het zwembad waarin wethouder Maret Rombout onder vuur lag. Stem Lokaal had een Tweet gepost, die als kwalijk werd ervaren door andere partijen en ook de uitspraak van de VVD dat de werkwijze van de wethouder ‘de schijn van belangenverstrengeling’ had, zorgde voor verdeeldheid binnen de gemeenteraad. 
Al wekenlang stonden partijen als kemphanen tegenover elkaar. 

Thomas van der Knaap (EVA) diende de motie in. ,,Er zijn mensen en fracties beschadigd. Dat zijn grote consequenties. We vinden het oprecht vervelend als een volgende wethouder zoiets overkomt. Daarom willen wij met de raad afspreken hoe wij hier met elkaar omgaan. Laten we niemand veroordelen voordat er een feitenonderzoek is gedaan of een onderbouwing. Eerst oordelen en dan pas erover spreken, is niet de juiste volgorde.”
De geplande vijf minuten schorsing om de motie te bespreken, leidde uiteindelijk tot vele gesprekken tussen de partijen en bijna een uur schorsing.

,,De motie maakt aardig wat los”, meldde Jolanda Ra, (VVD). ,,We verschillen duidelijk van mening hoe de dingen zijn beleefd. Het grootste pijnpunt tegen de VVD is voor anderen dat in onze bijdrage ‘schijn van belangenverstrengeling’ is genoemd. Hiervoor onze excuses. Wij hopen dat we hiermee meer vertrouwen naar elkaar te kunnen hebben.

Frans van Zaalen (ChristenUnie-SGP) noemde de kwestie ‘diep triest’. ,,We hebben vier jaar geleden met elkaar gezorgd voor een integriteitscode. Het is diep triest als we deze niet naleven. Wees eens fatsoenlijk naar elkaar toe. Zolang we niet de daad bij het woord voegen, blijft het hetzelfde. Deze motie is vooral voor moreel besef dat we normaal met elkaar om moeten gaan.” 


Wendy Verduyn reageerde bij monde van Stem Lokaal op het Twitterbericht dat de partij in maart had gepost. ,,Wij hebben al in Beraad en Advies van 23 april gezegd dat wij het bericht betreuren. De Tweet was op een ongelukkig moment. We dachten  dat het uit de lucht was. Maar nogmaals: wij betreuren het.” 


Sander van der Kaaij (CDA) en Lillian Padmos (PvdA) benadrukten dat deze gang van zaken niet goed zijn geweest voor de vorming van een nieuwe coalitie na de verkiezingen. Van der Kaaij: ,,De dingen die gebeurd zijn, hebben geleid tot een valse start.” Padmos: ,,Het is erg om deze nieuwe periode zo te beginnen.”

Richard Steger (NAP) zei het vooral jammer te vinden dat de motie nodig was om de lucht te klaren. 
Thomas van der Knaap (EVA): ,,Ik wil mijn waardering uitspreken over de manier waarop wij met elkaar deze stap hebben gezet. We vinden dit groot en mooi dat het gelukt is zo samen tot een motie te komen. Het raakt mij in positieve zin.”  Burgemeester Hans Wagner bedankte na afloop iedereen ‘die een stap terug of vooruit heeft gezet’.

0
0
0
s2smodern

  De Tip Top Schijf is van Rowwen Heze - Leidingwater.

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern

Luister mee!

Albrandswaardse Top 25

Amber Alert

Advertentie:

RTV Albrandswaard, trotse mediapartner van sc WCR, vv Rhoon, PSV Poortugaal

Youtube

RTV Albrandswaard op Youtube

Twitter @RTVAlbr

RTV Albrandswaard op twitter

Facebook

RTV Albrandswaard op facebook

Onze frequenties

Radio


107.1 FM ether
99.0 Mhz kabel

TV


28+ analoog
12 digitaal (Caiway)

Dichtbij, Altijd en Overal!