Schade jaarwisseling Albrandswaard begroot op € 36.000

De Gemeente Albrandswaard heeft de schades van de jaarwisseling 2023/2024 in beeld gebracht. In totaal wordt de schade voorlopig begroot op 36.000 euro. Met name de schades aan de basisscholen zijn geschat en kunnen pas definitief worden gemaakt nadat de herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. 

In totaal is er ruim 15.000 euro aan schade van de gemeentelijke eigendommen geregistreerd. De grootste kostenpost betreft de vernielde afvalbakken. In totaal waren dat er twaalf. De kosten voor vervanging bedragen bijna 7500 euro. Ook zijn er verkeersborden vernield. In totaal 29 voor een bedrag van ruim 2600 euro. Tot slot is er een speeltoestel van 2214 euro vernield. In deze bedragen zijn geen manuren voor het vervangen van deze materialen meegenomen. Het bedrag voor de manuren wordt geschat op 3700 euro.

CBS De Parel in Poortugaal heeft de schade aan en in school geschat op 17.000 euro. Er zijn o.a. vijftien ruiten, rookmelders, lampen, rolgordijnen, vensterbanken en kozijnen vernield. Ook is het dak vernield met een lekkage als gevolg. Basischool De Grote Reis en Het Lichtpunt in Rhoon-Portland hebben ook te maken gekregen met vernielingen. Het betreft gevels, ruiten en schade als gevolg van een pleinbrandje. De kosten van dit herstel zijn nog niet ingeschat en zullen later dit jaar bekend worden.

@Foto – CBS De Parel

Het schadebedrag in Poortugaal is het hoogst, namelijk 24.000 euro. Dit is te verklaren door de schade aan basisschool De Parel. In Rhoon zijn de kosten 5.663 euro en in Portland 6.336 euro. 

De totale schade is dit jaar aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. In 2022 was dit € 19.618 en in 2023
€ 10.539.. Waar mogelijk wordt de schade op de daders verhaald. 

(Visited 32 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *