Samenscholingsverbod in en rond het winkelgebied en de scholen in Portland 2023

De afgelopen weken zijn er bij de gemeente en de politie tientallen meldingen binnengekomen over overlast door jongeren op en rond het winkelgebied Hof van Portland en de scholencampus in Portland. De overlast kenmerkt zich door het gooien van eieren, het vernielen van auto’s, het slaan op ramen en deuren van woningen, het achterlaten van afval op straat en geluidsoverlast.

De problematiek is hardnekkig en speelt al langere tijd. Een breed pakket aan maatregelen is dan ook ingezet. Naast de inzet van preventieve maatregelen (o.a. inzet van het jongerenwerk) en repressieve maatregelen (o.a. bekeuring en/of doorverwijzen naar HALT of Pak je Kans) worden overlastgevende personen doorlopend in beeld gebracht en mogelijkheden van inzet van hulpverlening onderzocht waar nodig. Vanuit de integrale jeugdaanpak van de gemeente wordt dit pakket aan maatregelen gecoördineerd.

De huidige aanpak heeft niet het gewenste doel bereikt. Daarom wordt het noodzakelijk geacht om over te gaan tot een samenscholingsverbod als verzwarend middel.

Op basis van het samenscholingsverbod in artikel 2.1 van de APV is de politie te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing, en is een ieder verplicht om een daartoe strekkend bevel van de politieambtenaar op te volgen. Dit besluit geeft aanwijzingen aan de politie om dit verbod te handhaven.

Het samenscholingsverbod is woensdag 27 september 2023 ingegaan en geldt voor een duur van 4 maanden en kan – indien gewenst – worden verlengd. Het verbod zal strikt worden gehandhaafd tijdens de volgende tijden:

Maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 06.00 uur.

Zaterdag en zondag de gehele dag en nacht.

Tijdens de herfstvakantie (14 oktober t/m 22 oktober 2023) en kerstvakantie (23 december 2023 t/m 7 januari 2024) de gehele dag en nacht.

Gebied samenscholingsverbod Rhoon – Portland

In dit aanwijzingsbesluit wordt onder “samenscholing” verstaan: het groepsgewijs bij elkaar komen van 3 of meer jeugdigen en/of jongvolwassenen in de leeftijd tot 23 jaar.

Er wordt gehandhaafd wanneer er sprake is van samenscholing binnen het aangewezen gebied én wanneer sprake is van een (dreigende) verstoring van de openbare orde.

Het enkel onderdeel uitmaken van een groep is voldoende om aan te nemen dat degene een bijdrage levert of heeft geleverd aan de dreiging die van de groep uitgaat. Hierbij kan onder meer het eerder vertoonde gedrag van (bij de groep) betrokken personen, als blijkend uit politiegegevens, worden meegenomen in het oordeel of er sprake is geweest van een aantoonbare (dreigende) verstoring van de openbare orde.

Niet vereist is dat degene zelf een dreigende houding heeft aangenomen, kwade bedoelingen heeft gehad, of bedreigend is overgekomen.

Middels dit besluit wordt de politie aanwijzingen gegeven voor het handhaven van het samenscholingsverbod.

(Visited 76 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *