Ronald Schneider benoemd tot wethouder Albrandswaard

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard is weer compleet. Dinsdag 7 april is Ronald Schneider (57) benoemd tot wethouder. Schneider was door de fractie van Leefbaar voorgedragen alsopvolger van Bas Boender die eind januari zijn functie neerlegde. De nieuwe wethouder wordt verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening; de definitieve portefeuilleverdeling wordt vandaag vastgesteld in een extra collegevergadering.

Ronald Schneider is sinds 2008 actief in de politiek. Van 2008 tot 2014 was hij in de gemeente Rotterdam raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Voor die fractie was hij van 2014 (na de gemeenteraadsverkiezingen) tot half 2017 wethouder in het Rotterdamse college van b&w.

De benoeming/beëdiging van Schneider vond plaats tijdens een ingelaste raadsvergadering. Voor zover mogelijk vergaderde de raad virtueel. Voor de stemming kwamen de raads- en collegeleden kort naar het gemeentehuis. Speciaal daarvoor was de raadzaal zo ingericht dat de aanwezigen minimaal 1,5 m afstand konden houden.

Met uitzondering van de vergadering van dinsdag 7 april zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad vooralsnog tot 1 juni 2020 geannuleerd.

(Visited 151 times, 1 visits today)