Raad steunt in meerderheid motie van afkeuring wethouder van Ginkel

ALBRANDSWAARD – Na een urenlang debat over het Intergraal Huisvestingsplan Onderwijs heeft de raad van Albrandswaard maandagavond besloten over het voorstel nog geen besluit te nemen. Door de Groen Links/PvdA fractie werd aan het eind van het debat, met steun van Stem-Lokaal en de NAP, een motie van afkeuring voor het handelen van wethouder Mieke van Ginkel ingediend. Deze motie is door alle fracties, met uitzondering van het CDA, aangenomen.  De collega’s van ‘De Schakel Albrandswaard’ doen verslag.

Tijdens de eerste termijn van de raadsvergadering lieten de meeste fracties weten het een onduidelijk en rommelig proces te vinden. Voor de Julianaschool zou de locatie aan de Rivierweg de beste optie zijn, maar de Julianaschool heeft in een brief aan de raad te kennen gegeven dat zij de Sportlaan in Rhoon liever als locatie zien. Dit in tegenstelling met wat wethouder Mieke van Ginkel tijdens de commissievergadering op 15 mei aan de raad vertelde. Zij gaf toen aan dat de schoolbesturen achter deze plannen stonden. 

,,Waarom heeft u niet aangegeven dat er kanttekeningen zijn geplaatst bij de locatie Rivierweg door het schoolbestuur?” wilde Hans Heukels (GroenLinks/PvdA) weten. 

,,De scholen kunnen achter het plan staan”, antwoordde de wethouder. ,,Er zijn meerdere factoren van de gesprekken die ik u niet heb meegegeven.” 

James Scharink (GroenLinks/PvdA) diende aan het einde van de avond samen met StemLokaal een motie van afkeuring in voor het handelen van de wethouder. 

James Scharink dient motie van afkeuring in

,,We hadden graag een onderbouwd besluit willen nemen. Dat kan niet omdat we niet goed zijn meegenomen in het proces en dat is niet wat we hebben afgesproken met het college en de raad. We hebben specifiek gevraagd of de schoolbesturen achter het besluit staan en daarop is geantwoord dat dit zo was.”

Ook stelde de wethouder dat er aannames werden gedaan wat betreft de verkeerssituatie en luchtvervuiling.

,,De luchtkwaliteit bij de locatie aan de Rivierweg is niet per definitie ongezonder dan bij andere locaties in Albrandswaard”, stelde Van Ginkel.
Fer van der Stam (StemLokaal) was het hier niet mee eens. ,,Er zitten een aantal bedrijven die milieubelastend zijn. Op voorhand weten we dan toch al dat het een ongezonde luchtkwaliteit is?” Hij stelde dan ook voor om toch naar de locatie aan de Omloop te kijken, nabij de nieuwe sportvelden. Maar wethouder Van Ginkel zei dat het geen optie was, omdat het te lang gaat duren voordat er daar gebouwd kan worden.

De wethouder gaf aan dat ze zeker nog van plan was de volkstuinders aan de Rivierweg te spreken. De tuinders zouden plaats moeten maken voor de nieuwe school. Volkstuinder Steven Hulzebos – inspreker voor aanvang van de vergadering – had aangegeven dat ze al twee weken wachten op een telefoontje om een afspraak met de wethouder te kunnen maken. 

Ook werd er verbazing uitgesproken over het raadsvoorstel waarin in de inleiding staat dat het college is gevraagd om de locatie ‘Rivierweg’ verder uit te werken. Meerdere raadsleden gaven aan hier niks van te weten. Ook van de brief die naar de volkstuinders is gestuurd, wisten de raadsleden niets af. 

Na een lange schorsing zei Sander van der Kaaij (CDA) ,,We zoeken naar meer mogelijkheden om effectief met elkaar te bepalen wat de beste locatiekeuze is voor de scholen.

Wethouder van Ginkel: ,,We nemen het raadsvoorstel terug en zullen het besluit beter formuleren. Voor de vergadering van begin juli kan ik aangeven of dit tot knelpunten zal leiden en wat de consequenties van deze vertraging zullen zijn. Vermoedelijk kunnen we dan op 3 oktober met een nieuw voorstel komen. De noodlokalen kunnen gewoon doorgang vinden, want die staan los van het verhaal.”

(Visited 98 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *