Raad stemt in met bouw van Huis van Albrandswaard

ALBRANDSWAARD – De gemeenteraad van Albrandswaard heeft maandagavond ingestemd met het budget voor de bouw van Het Huis van Albrandswaard. De fractie EVA diende een amendement in waarin werd opgeroepen een 5e artikel aan het besluit toe te voegen. Dit hield in dat als er overschrijding van het bouwbudget plaats vindt dit niet ten laste van de inwoners van Albrandswaard moet komen, maar dat dit gevonden moeten worden in de post personeel en materiaal

Na een lange discussie en schorsingen werd het amendement verworpen met uitsluitend de steun van EVA en de Groen Links fractie en werd het voorstel van het college met 15 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

In het Huis van Albrandswaard krijgen het wijkteam, de Stichting Welzijn Albrandswaard, het (sport)café van de sporthal en mogelijk RTV-Albrandswaard een nieuwe plek. Ook komen er nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening aan alle inwoners van Albrandswaard verder te verbeteren. Daarnaast krijgen lokale kunst en cultuur een plek in het Huis van Albrandswaard en gaat ook het gemeentebestuur gebruik maken van het gebouw. Kortom, nieuwe kansen voor samenwerking en ontmoeting.

De bouw start aan het einde van dit jaar en ‘Het Huis van Albrandswaard’ wordt mogelijk nog in 2020 opgeleverd.

(Visited 237 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *