Raad akkoord met investeringskrediet voor 70 flexwoningen aan de Achterdijk in Rhoon

Ondanks protesten van omwonenden heeft de raad van Albrandswaard na een lang en vurig debat ingestemd met een voorstel om ca. € 5,3 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van ongeveer 70 flexwoningen aan de Achterdijk in Rhoon.

EVA diende een motie in om onder meer 50% van de flexwoningen beschikbaar te stellen aan Albrandswaarders die nu al een adres hebben in Albrandswaard. Deze motie is aangenomen door de coalitepartijen. De oppositie stemde tegen.

Dhr. Heukels van Groen Links/PvdA stelde namen de oppositie een motie van wantrouwen voor tegen wethouder Mieke van Ginkel. Zij waren van mening dat de wethouder de raad foutief en onvolledig had ingelicht over een aantal zaken die betrekking hadden op dit voorstel. De motie werd alleen gesteund door de oppositie partijen

(Visited 137 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *