Programma bijeenkomst 3 september De Kijvelanden en Antes

ALBRANDSWAARD – Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden, Antes en de gemeente Albrandswaard organiseren een inloopbijeenkomst voor inwoners van de gemeente Albrandswaard op 3 september inhet Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve, Kerkstraat 12 in Poortugaal. Tijdens deze inloopavond gaan zij met de inwoners in gesprek en krijgen bezoekers alle ruimte om hun vragen te stellen.

De bijeenkomst is een initiatief van de gemeente Albrandswaard. “We vinden het belangrijk dat inwoners, en met name de omwonenden van beide instellingen, een goed beeld hebben van wat zich op het terrein afspeelt. We merken dat er, vaak vanuit onbekendheid met de instellingen, veel vragen zijn en soms ook zorgen. De berichtgeving in de landelijke media over Tbs-klinieken speelt hierbij een belangrijke rol. Het gaat tijdens de bijeenkomst op 3 september om kennismaken en informatie uitwisselen én we kijken samen wat extra nodig is om aan eventuele zorgen of knelpunten invulling te geven.” geeft Jolanda de Witte, burgemeester van de gemeente Albrandswaard, aan.

Inloopbijeenkomst voor alle inwoners van de gemeente Albrandswaard
Alle geïnteresseerde inwoners zijn welkom. De bijeenkomst van 3 september bestaat uit drie gespreksronden. Tijdens de gespreksronden gaan de instellingen en bezoekers, onder leiding van een gespreksleider, in gesprek over drie thema’s. Deze thema’s zijn: communicatie met de omgeving (wat omwonenden van communicatie verwachten en wat de organisaties aan communicatie doen), communicatie bij incidenten en maatregelen voor een veilige omgeving. Er is veel ruimte voor bezoekers om ook andere onderwerpen in te brengen.
Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt dat iedereen die dit op prijs stelt per e-mail kan ontvangen. De gemeente Albrandswaard inventariseert alle actiepunten die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen en koppelt aan omwonenden terug hoe deze worden opgepakt.

Tijdens de bijeenkomst is er informatiemateriaal beschikbaar over de werkwijze van het FPC en de verschillende betrokken organisaties die de avond mede organiseren. Belangstellenden voor de bijeenkomst op 3 september worden vanaf 19:45 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst wordt om 20:00 uur geopend door burgemeester De Witte en duurt tot 22.00 uur.

(Visited 154 times, 1 visits today)