Nieuwjaarsspeech 2023 burgemeester Jolanda de Witte van Albrandswaard

Dames en heren,

Van harte welkom in het Huis van Albrandswaard. Fijn dat u er bent om met elkaar het jaar 2023 feestelijk in te luiden!

Welkom ook namens alle leden van het college van B&W en de leden van de gemeenteraad.

Ik hoop dat u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling hebt gehad. Dat u een goede start heeft kunnen maken met het nieuwe jaar. Dat u heeft kunnen genieten van het samenzijn met familie en vrienden nu weer mogelijk was zonder de beperkingen van de coronamaatregelen.

Vanavond wil ik graag met u vooruit kijken naar het nieuwe jaar 2023. Een jaar waarvan ik ons toewens dat we samen, met elkaar, de uitdagingen die ons wachten aan gaan.

Maar eerst kijk ik met u even kort terug naar het jaar dat achter ons ligt.

Nieuwjaarsspeech burgemeester de Witte – Foto: Aart Muizer

Jaarwisseling

In Albrandswaard is de afgelopen jaarwisseling verlopen zonder grote incidenten. Dit is mede dankzij de inzet van onze hulpdiensten. Het was een jaarwisseling waar weer vuurwerk mocht worden afgestoken en dat zal u niet zijn ontgaan. Al een paar weken voor de jaarwisseling waren de knallen te horen.

Ook dit jaar heb ik op oudjaarsavond de briefing meegemaakt van de politie. Dan wordt de ploeg die dienst heeft bijgepraat over de actualiteiten van die dag. Alle hulpdiensten zijn die avond gefocust op een veilig verloop van de jaarwisseling voor ons allemaal.

Ik wil dan ook een ieder bedanken die tijdens de jaarwisseling aan het werk is geweest, als ook degenen die betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen: brandweer, politie, ambulancedienst, de BOA’s en de diverse ambtenaren. Met een bijzondere dank aan onze buitendienst die op 1 januari meteen aan het opruimen sloeg.

APPLAUS!

Als ik terugkijk op 2022 dan zal mij bij blijven:

Het opbloeien van onze samenleving; de terugkeer van levendigheid

Vanaf begin 2022 konden we weer zonder coronamaatregelen op stap en er kwamen weer plannen om evenementen te organiseren.  Fantastisch dat er weer zo snel mensen klaar stonden om iets te organiseren.

De eerste festiviteiten betroffen Koningsdag. Het bleef vrij lang onzeker of festiviteiten wel konden doorgaan, en in welke vorm, maar met vereende krachten is het een prachtige dag geworden. Ik heb zelfs twee aubades mogen meemaken, waar zowel La Bona Futura als de Volharding optraden.

Het leek wel of we daarna allemaal weer de smaak te pakken hadden, want we kunnen terugkijken op festivals, zoals Muziek op Rhoon en Griendpop. Maar ook wintermarkten in Rhoon en Poortugaal, Sinterklaas, de lenteloop enz enz.

Niet alleen de evenementen maar ook alle sociale activiteiten kwamen weer opgang. Er was weer de jaarlijkse pannenkoekenlunch in de week van de eenzaamheid en allerlei activiteiten in onze wijkcentra konden weer plaatsvinden.

Ik heb genoten van de ontmoetingen met u allemaal. Inwoners van Albrandswaard, bedrijven, verenigingen;  het heeft even geduurd, maar we konden elkaar eindelijk weer in de ogen kijken, weer de hand schudden en samen een kop koffie drinken.

De inval in de Oekraïne

Op 24 februari 2022 werden we opgeschrikt door de inval van de Russen in de Oekraïne. Het was bijna niet te geloven. De Koude oorlog lag achter ons en we hadden er niet echt rekening meer mee gehouden dat er nog een inval in een ander westers land zou kunnen plaatsvinden.

De oorlog is nog niet afgelopen en ook in Albrandswaard hebben vluchtelingen het afgelopen jaar een veilig heenkomen gezocht. In eerste instantie bij particulieren, maar al snel namen de kerkenraad en de eigenaren van het Centrum het initiatief om mensen uit de Oekraïne op te vangen.

Ook een ondernemer stelde een bedrijfspand ter beschikking aan de Kleidijk waar vluchtelingen tijdelijk kunnen worden opgevangen.

Woningcorporatie Poortugaal heeft geholpen door woningen tijdelijk beschikbaar te stellen tot de start van de werkzaamheden.

Allemaal uit medemenselijkheid voor mensen die vanwege een oorlog huis en haard hebben verlaten!

In totaal verblijven er ongeveer 120 mensen die uit de Oekraïne zijn gevlucht in onze gemeente.

Inmiddels vangen we ook vrouwen uit niet-veilige landen op in ’t Centrum.

Dit alles is mede mogelijk door de vele vrijwilligers die hun hulp hebben aangeboden en nog steeds aanbieden. Mag ik een applaus voor al die mensen die de opvang van vluchtelingen hebben mogelijk gemaakt!

Tegenstellingen in onze samenleving

Een ontwikkeling waar ik mij zorgen over maak zijn de soms schijnbare tegenstellingen in onze samenleving. Je bent voor de boeren of er tegen, je bent voor of tegen de Coronamaatregelen. Het lijkt alsof we elke vorm van nuance zijn kwijtgeraakt. Het lijkt erop alsof we het gesprek niet meer met elkaar willen aangaan als we van mening verschillen. Meningsverschillen over klimaat en stikstof worden op social media en in talkshows uitgevochten.

Voor maatschappelijke problemen zoals de toestroom van vluchtelingen, en de stikstof crisis, zijn er geen eenduidige oplossingen. Het is belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Ook en misschien wel juist als u het niet met de ander eens kunt zijn. Samen weten we immers meer dan alleen.

Laten we oog houden voor wat ons met elkaar verbindt en onze verschillen te benutten om samen te gaan voor een betere toekomst.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en is verankerd in onze grondwet. Tegelijkertijd is het niet bedoeld als vrijbrief om mensen te beledigen of te discrimineren.

Een verschil van mening mag nooit als excuus gelden om geweld te gebruiken om je standpunt kracht bij te zetten zoals de agressie tegen onze hulpverleners, of de gewelddadige confrontaties tussen verschillende groepen demonstranten. Ik vind dat we daar kordaat in moeten optreden.

Geweld is geen oplossing voor een meningsverschil, praten en interesse in de ander wel.

Gemeenteraadsverkiezingen   

Belangrijk voor onze gemeente waren de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben sinds 16 maart en nieuwe gemeenteraad en sinds juni 2022 een nieuw college. De gemeenteraad heeft een raadsprogramma opgesteld en het college heeft daarop het College Werkprogramma vastgesteld

Vanaf deze plek wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de onvermoeibare inzet en betrokkenheid van de leden van onze gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Op 19 december heeft de gemeenteraad unaniem besloten tot een eerste begrotingswijziging waarmee het college aan de slag kan om het Collegewerkprogramma uit te voeren. Samen aan de slag voor Albrandswaard met ruimte voor verschillen.

Afgelopen jaar werden we onaangenaam verrast toen bleek dat Barendrecht de ambtelijke samenwerking met Ridderkerk en Albrandswaard in de BAR organisatie voor het grootste deel wil stoppen. Wij zijn er als Albrandswaard niet blij mee. Tegelijkertijd zullen wij er alles aan doen om te bouwen aan een nieuwe ambtelijke organisatie waarin de dienstverlening aan de inwoners van Albrandswaard voorop staat.

Afsluitend

Beste mensen,

Ik zie uit naar 2023 en realiseer me tegelijkertijd dat er vele uitdagingen op ons wachten.

Zo worden inwoners in Albrandswaard geconfronteerd met stijgende kosten, het levensonderhoud wordt duurder, energieprijzen stijgen.

Wij hebben als gemeente niet alle antwoorden, maar we zullen samen met u op zoek gaan en blijven naar oplossingen.

Laat daarom 2023 het jaar zijn waar de gezamenlijkheid, de interesse in en de verbinding met elkaar, centraal staat.

Het jaar waarin de hulpdiensten, de brandweer, de ambulance, de politie en boa’s, en politici veilig hun werk kunnen doen, omdat zij zich inzetten voor de veiligheid van ieder van ons.

Het jaar waarin we ons blijven bekommeren om vluchtelingen uit onveilige landen waar oorlog heerst.

Het jaar waarin we elkaar zoveel mogelijk ontmoeten, en elkaar de hand toesteken.

Ik wens u een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2023.

Dank u wel

(Visited 100 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *