Na Corona weinig effect reisgedrag werknemers

Deze week is in de Week van de Mobiliteit is in het mobiliteitsplatform Toogethr een nieuw onderzoeksresultaat gepubliceerd over het reisgedrag van en naar werk. Hieruit blijkt dat ruim de helft van de werknemers behoefte heeft aan meer vervoersmogelijkheden vanuit de werkgever. Dit terwijl het reisgedrag nauwelijks veranderd is door Corona.

Velen zijn bereid om de auto – nu het meest gebruikte vervoersmiddel (75%) – te vervangen door de elektrische fiets, mits ze het krijgen van de werkgever. De elektrische fiets in het mobiliteitspakket zou een uitkomst bieden: werknemers zijn dan bereid tot 30 km. woon-werk verkeer op de fiets te stappen, het draagt bij aan de vitaliteit, vermindert files en biedt dezelfde flexibiliteit als de auto.

Opvallend is dat bijna alle respondenten (96%) niet anders zijn gaan reizen na het Coronavirus. Ondanks dat er meer thuis gewerkt wordt is de keuze van het vervoer gelijk gebleven. Toch blijkt uit dit onderzoek dat er wel andere behoeftes zijn: ruim een kwart is kritischer geworden over het reizen naar werk, waarvan het merendeel vrouwen. Werknemers willen meer mobiliteitsmogelijkheden aangeboden krijgen vanuit de werkgever (57%).

De vraag naar deelopties – auto, scooter of fiets – is opvallend laag (11%). Het is duidelijk wat het meest gewenst is: de elektrische fiets. Dit komt voort uit het feit dat werknemers de vrijheid willen om weg te gaan van werk wanneer ze willen (44%) en daarin niet afhankelijk zijn van beschikbaarheid. Daarnaast speelt het maken van duurzamere keuzes een belangrijke rol; een derde vindt dit belangrijk. Net als dagelijkse beweging, voor bijna driekwart van de medewerkers is dit een motivatie om de elektrische fiets te verkiezen boven de auto.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *