Motie: ‘Onze boeren hebben voorrang’ van Stem-Lokaal en CDA door raad unaniem aangenomen.

Bij de algemene beschouwingen in de raad van Albrandswaard, die maandagavond werden gehouden, hebben Stem-Lokaal en CDA gezamenlijk een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen in bestuurlijk overleg te gaan met de provincie Zuid Holland om de in het gebied actieve boeren het voordeel van het eerste recht op pacht te geven tijdens het nieuw aan te besteden gunningstraject.

Hierdoor zal het dan niet gaan om de hoogste bieder en kunnen zij gezamenlijk het Buijtenland van Rhoon
verder ontwikkelen.

Er is een streefbeeld opgesteld na veel overleg met agrarische ondernemers, bewoners, natuurorganisatie en andere deskundigen. Met daarin ruimte voor landbouw, natuur en recreatie; De Provincie Zuid-Holland heeft inmiddels alle gronden van de boeren opgekocht en is voornemens de gronden te gaan verpachten aan de hoogste bieder.

De boeren willen de gronden graag terug pachten en hun bedrijf voortzetten. Dit wordt onderbouwd
door de lijst met handtekeningen. De boeren hebben de afgelopen tijd al het bewijs hebben geleverd volgens het “Streefbeeld van het buitenland van Rhoon” het land te kunnen verbouwen.

Het altijd de intentie is geweest van de gemeente Albrandswaard om in gezamenlijk overleg met de provincie en boeren het gebied verder te ontwikkelen, de lokale kennis van onze boeren een groot voordeel kan zijn.

De raad wil graag dat het college de raad in het 1e kwartaal van 2023 over de uitkomst van dit overleg informeert.

(Visited 23 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *