Meer klachten voor ombudsman Albrandswaard

In 2020 kreeg de ombudsman Albrandswaard 12 klachten over de gemeente. De meeste klachten gingen over de buitenruimte of over een trage reactie op verzoeken en vragen.


In het jaarverslag staan 2 klachten van inwoners over het niet baggeren van een sloot bij woningen,
een kwestie die al 8 jaar loopt. Een andere inwoner wil in gesprek met de gemeente over een
trimbaan, maar na 1,5 jaar heeft hij geen verdere reactie ontvangen dan een ontvangstbevestiging.
Weer een andere inwoner ziet graag dat de overlast op een wandelpad bij zijn huis wordt aangepakt.
Al deze inwoners klagen over een gebrek aan actie door de gemeente.

Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld geeft de gemeente dan ook een belangrijk advies mee: ‘Kijk bij
klachten niet alleen naar de formaliteiten. Kijk er naar vanuit het standpunt van de inwoner. Als die
geen reactie op zijn vraag of probleem krijgt, is hij niet tevreden. Als hij zijn vraag steeds moet
herhalen is dat formeel niet altijd een klacht, maar die inwoners ervaart dat wel zo. Een tijdig antwoord en verdere actie door de gemeente kan hier veel ongenoegen voorkomen.’


Goed nieuws is dat, ondanks alle maatregelen rond Corona, de ombudsman geen klachten kreeg over
de manier waarop de gemeente tijdens de pandemie te werk is gegaan. De ombudsman vindt het
jammer dat zijn gratis inloopspreekuur in Albrandswaard vanwege de sluiting van de locatie niet kon
doorgaan. Zodra het spreekuur weer van start kan gaan zal de ombudsman dit bekend maken via een
persbericht en op zijn website.

(Visited 28 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *