Jolanda de Witte nieuwe burgemeester Albrandswaard

ALBRANDSWAARD  – Jolanda de Witte is maandag 1 juli geïnstalleerd als burgemeester van Albrandswaard. Dit gebeurde op het Kasteel van Rhoon onder het toeziend oog van leden van de gemeenteraad, de wethouders, de commissaris van de Koning Jaap Smit, de kabinetschef mevrouw Hilgersom en andere genodigden.

In haar toespraak ging Jolanda de Witte in op de identiteit van Albrandswaard. ,,Een gemeente met een eigen identiteit, een eigen wil, die belang hecht aan het behoud van dit prachtige gebied. Ook als er opgaven liggen op het gebied van wonen en werken. Een gemeente die beseft dat je samen verder komt dan alleen en die actief samenwerkt.”

Daarbij sprak zij over samenwerking binnen en buiten de gemeentegrenzen. ,,Ik ben onder de indruk van het aantal vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties dat actief is in de gemeente. Het is mooi om te zien hoe inwoners zich inzetten voor elkaar. Een sociale samenhang die we moeten koesteren.”

De nieuwe burgemeester zei voor Albrandswaard ervaring en betrokkenheid te brengen. ,,Ik hoop in Albrandswaard een samenleving te ontmoeten waarin we samen de uitdagingen op het gebied van wonen, werken en recreëren, het behoud van het groene karakter in de verstedelijkte omgeving en het behouden van de sociale samenhang in de drie kernen aangaan. Samen maken we het verschil.
 Als uw burgemeester van uw gemeente zal ik er zijn voor u in tijden van voorspoed en ook in tijden van tegenspoed.”

Jolande de Witte hoopt de komende tijd Albrandswaard beter te leren kennen. ,,Naast de bezoeken die ik zelf breng, nodig ik inwoners en maatschappelijke organisaties graag uit om zelf initiatief te nemen. ,,Als u mij graag iets wilt laten zien wat u de moeite waard vindt of wat u bezighoudt, nodig mij dan uit. Ik kom graag naar u toe.”

(Visited 214 times, 1 visits today)