Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft op 1 februari 2021 het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 vastgesteld. De gemeente zet zich samen met haar partners in om de veiligheid in Albrandswaard te bevorderen, de leefbaarheid te verhogen en de veiligheidsgevoelens van inwoners vergroten.

In de komende vier jaar staat vooral centraal de criminaliteit met een hoge impact op de inwoners, namelijk: jeugdoverlast, woninginbraken, voertuigcriminaliteit en (brom)fietsendiefstal. Ook is extra aandacht voor het vergroten van de veiligheid en veiligheidsgevoel van de omwonenden van de GGZ-klinieken Poortugaal, ondermijning en zorg en veiligheid.

De gemeente Albrandswaard stelt elke vier jaar het veiligheidsbeleid op. Daarbij wordt gekeken of de tijd en aandacht nog steeds gaan naar de belangrijkste knelpunten.

Burgemeester Jolanda de Witte: “Uitgangspunt bij dit integrale Veiligheidsbeleid is de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners in Albrandswaard. We hebben dit beleid dan ook opgesteld in nauwe samenspraak met professionele partners in veiligheid, zoals de politie, het OM en met inwoners. We gaan ons vooral richten op criminaliteit die grote impact heeft op de inwoners en die ermee te maken krijgen. Denk daarbij aan jeugdoverlast, woninginbraken en fietsendiefstal. Je veiligheidsgevoel krijgt een flinke knauw wanneer je hiermee te maken krijgt.”

In 2020 is het aantal meldingen van overlast van jeugd gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De coronamaatregelen hebben een grote invloed op deze stijging. Jongeren hebben weinig ruimte voor activiteiten en sociale omgang en we zien meer jongeren zich vervelen en op straat hangen.  

Vanwege de toegenomen jeugdoverlast is besloten dat de politie zich hier begin 2021 extra op richt. Acties van de politie zijn onder andere contact maken met en kennen van de jeugd, die uit de anonimiteit halen en verzamelplekken monitoren.

Het aantal fietsendiefstallen is in 2020 vrijwel gelijk gebleven aan het aantal in 2019. Inwoners geven aan dat deze diefstallen een structureel probleem zijn en maatregelen wenselijk.  Daarom gaan we een onderzoek instellen naar de mogelijkheid van bewaakte fietsenstallingen bij de metrostations.

De aanwezigheid van een GGZ instelling en TBS kliniek in Poortugaal heeft invloed op de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners, met name in de directe omgeving. Burgemeester Jolanda de Witte: “We zijn en blijven samen met inwoners werken aan het verbeteren van de veiligheid en veiligheidsgevoelens van de omwonenden.” In juli 2020 zijn Fivoor en Antes na overleg met inwoners gestart met een sms-dienst. Bij situaties die (mogelijke) impact hebben op de omgeving van de klinieken in Poortugaal worden omwonenden met een sms-bericht geïnformeerd.

Tijdens de coronacrisis krijgt de politie steeds meer meldingen van cybercriminaliteit, waaronder phishing. Burgemeester Jolanda de Witte: “Criminelen zijn steeds gewiekster in het stelen van geld via de smartphone of computer. Dit kan tragische gevolgen hebben voor de slachtoffers. Een kort moment van onoplettendheid kan grote gevolgen hebben.” De gemeente bereidt op dit moment een webinar voor over hoe je je kunt beschermen tegen deze vorm van criminaliteit. Deelname is gratis voor inwoners van Albrandswaard.

De gemeente stelt elk jaar een Actieplan Veilig op, dit is het uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid. In het Actieplan staan de acties en afspraken met de politie en iedereen die betrokken is bij de veiligheid in de gemeente, zoals de boa’s, de brandweer, het Openbaar Ministerie en de GGZ, ondernemers en inwoners van Albrandswaard.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *