In 2050 overal schone en betaalbare energie

In 2050 hebben alle inwoners en bedrijven de beschikking over betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energie. Dit is het doel van de energieregio Rotterdam – Den Haag waar Albrandswaard deel van uitmaakt. Voor deze serieuze ambitie is een strategiedocument geschreven: de regionale Energie strategie (RES) 1.0. Hierin is aangegeven dat de energie wordt opgewekt door bronnen die hiervoor in Nederland beschikbaar zijn. Er is ook, zij het globaal, in aangegeven waar locaties worden gezocht voor windmolen- en zonneparken. Het document is nu door de regio aan de gemeenteraad aangeboden. Zij gaat een besluit nemen over de vaststelling van deze RES 1.0, net als de overige 22 gemeenten en de andere partijen.

Voor de vaststelling van de RES 1.0 werken alle partijen samen om de energieplannen voor elkaar te krijgen. De RES wordt elke twee jaar opnieuw bekeken en opnieuw vastgesteld, op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken. Doen wat ‘past in het landschap is leidend’. Daarom zet de de RES stevig in op zonne-energie op daken en parkeerplaatsen, naast de al geplande windmolens.

Nederland moet in het jaar 2030 de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van het jaar 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen. Deze doelstelling is vastgelegd in het nationaal Klimaatakkoord. Samen gaan overheden en marktpartijen op zoek naar hoe de doelen gehaald kunnen worden.

Uiteindelijk gaat iedereen iets merken van de energietransitie. Bijvoorbeeld omdat een wijk van het aardgas af gaat of omdat er zonnepanelen op de daken van bijvoorbeeld parkeerdekken worden gelegd. Daarnaast is besparen, onder andere door isoleren, een belangrijke eerste stap op weg naar schone energie. De regio streeft naar een besparing van 20% of meer in de gebouwde omgeving en 30% of meer in de glastuinbouw.

Het document ‘concept RES’ voor de regio is al in het voorjaar van 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Aanvullend zijn door alle 23 gemeenteraden in de regio wensen en bedenkingen ingediend. Nu de RES 1.0 ter vaststelling voorligt, zullen op basis hiervan mogelijk concrete projecten starten. Deze concrete projecten vormen de basis voor de RES 2.0 en worden door RES samen met de gemeenten opgepakt. Zodra er concrete projecten gaan spelen, communiceren beide partijen hier gezamenlijk hierover.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *