Herontwikkeling De Meijle bekrachtigd

Donderdag 16 juli is de ontwikkelovereenkomst voor (school)locatie de Meijlle in Rhoon ondertekend.Namens de gemeente tekende wethouder Ronald Schneider. Jelle van der Maat zette een handtekening als de initiatiefnemer, namens het buurtinitiatief. Hiermee is de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Molendijk weer een stap dichterbij gekomen.

De gemeenteraad ging 29 juni jongstleden akkoord met het aangaan van de ontwikkelingsovereenkomst.
Woningbouw Het plan behelst de sloop van de leegstaande school om plaats te maken voor 4 kavels met in de omgeving passende vrijstaande woningen.

In het plan zijn de bestaande waardevolle bomen zo veel mogelijk gehandhaafd. Ook wordt voorzien in een invulling met nieuwe bomen en hagen om het bestaande groene karakter voor de toekomst te garanderen. Verder komen er meer parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeerplaatsen voor de school/kinderdagverblijf blijven gehandhaafd en elke woning is verplicht 2 parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren.

De herontwikkeling van de Meijle is de uitkomst van een jarenlange betrokkenheid van de omgeving bij deze locatie. In 2017 heeft het college besloten om de ontwikkeling van deze locatie middels een ‘buurtinitiatief’ mogelijk te maken. De initiatiefnemer heeft vervolgens samen met een groep actief betrokken bewoners de verantwoordelijkheid genomen om het plan te realiseren.

Het huidige plan voldoet aan het ruimtelijk kader dat de gemeenteraad medio 2019 heeft vastgesteld. Op basis van dit kader kan een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Als alles volgens plan verloopt is het (vanaf) medio 2021 mogelijk de school te slopen en de kavels te ontwikkelen.

(Visited 247 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *