Grote schoonmaak van grienden en oevers Oude Maas.

Vereniging De Carnisse Grienden, Lionsclub Rhoon Oude Maas en de Tafelronde 154 Rhoon houden op zaterdag 
7 maart, met medewerking van de scoutinggroep Albrandswaard en de scoutinggroep Fridtjof Nansen Barendrecht, de jaarlijkse grote schoonmaak van grienden en oevers langs de Oude Maas.Het gaat om een gebied dat loopt van vanaf de Gaatkensbult bij de Koedoodsehaven in Barendrecht, via natuurgebied Klein Profijt tot aan de kleine jachthaven van Poortugaal.

De buitendijkse getijdegrienden en de oevers langs de Oude Maas daar staan onder invloed van eb en vloed. Tweemaal per etmaal lopen grote delen onder water. Het gebied kent hierdoor een bijzondere flora en fauna. Deze getijdengebieden en oevers vallen onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, ter bescherming van vogelsoorten en andere, bijzondere dieren in hun natuurlijke leefomgeving. De aangewezen gebieden vormen een Natura-2000 netwerk, opgezet om de biodiversiteit daarbinnen te behouden en te bevorderen. Zij vormen samen een van de meest kwetsbare en waardevolle natuurgebieden in onze regio.

De jaarlijkse grote schoonmaak vindt plaats bij laag getijde en vóór de aanvang van het broedseizoen. Het gaat om het verzamelen en afvoeren van aangespoeld afval en van achtergelaten rommel. De aanpak van de schoonmaakklus door de drie verenigingen en vrijwilligers gebeurt voor het tweede jaar gezamenlijk. Vrijwilligers hebben zo vrije keuze waar zij dit jaar aan de slag willen.

Vereniging De Carnisse Grienden www.carnissegrienden.nl start om 10.00 uur op het terrein van Kraaijeveld aan de Koedoodsehaven te Barendrecht, ter hoogte van het gemaal Breeman. Daar wordt ook alle afval verzameld. Na afloop, om 12.00 uur, staat de erwtensoep voor alle werkers klaar. U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor deze activiteit.

Leden van de Lionsclub Rhoon Oude Maas en vrijwilligers, zij ruimen al voor het twaalfde jaar, starten om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk, nabij het golfterrein in het Rhoonse buitengebied. Gezamenlijk wandelt men het natuurgebied in. Om 13.00 uur wordt de actie afgerond met een drankje en hapje in het bos. Vanwege de gesteldheid van het gebied is de actie voor kleine kinderen minder geschikt. Ook kinderen vanaf de basisschoolleeftijd en ouder zijn, onder begeleiding, wel heel welkom. Het aantal deelnemers is beperkt: daarom hier graag vooraf aanmelden door een e-mail naar rhoon.oudemaas@lions.nl of telefonisch via 06-206 96 835.

De Tafelronde 154 Rhoon start om 10.00 uur in de Kopstoof bij de ingang van de Rhoonse jachthaven, op de Havendam 21a. Hier wordt ook het afval verzameld.

Na een korte instructie vertrekt men samen voor het schoonmaakwerk tot ongeveer 11.30 uur, waarna voor de inwendige mens wordt gezorgd. Zie https://www.facebook.com/events/2683796835189240/

Zwerfafval ruimen is een leuke en leerzame activiteit voor kinderen onder begeleiding door volwassenen. Iedereen is van harte welkom op elk van de drie locaties om te helpen met de schoonmaak. Draag kleding die vuil en nat mag worden en stevig schoeisel, liefst laarzen. Staatsbosbeheer en Stichting Zuid-Hollands Landschap stellen werkmateriaal beschikbaar en zorgen voor de afvoer van al het zwerfafval. 
De drie verenigingen wijzen erop dat de deelname aan de schoonmaak op eigen risico plaatsvindt en dat kinderen moeten worden begeleid door een ouder of volwassene.

(Visited 286 times, 1 visits today)