Gemeenteraad Albrandswaard buigt zich op 7 maart over verzoek noodopvang asielzoekers

Het college van B&W heeft besloten om het verzoek voor het vestigen van noodopvang voor maximaal 40 asielzoekers op parkeerplaats ‘de rode boog’ aan de Zevenmeet in Rhoon-Portland voor te leggen aan de gemeenteraad.

In de beoogde noodopvang kunnen voor een periode van maximaal 4 maanden gezinnen worden opgevangen. Het besluit om deze noodopvang te realiseren op basis van een aanwijzing vanuit het Rijk werd vorige week door burgemeester Jolanda de Witte opgeschort omdat bleek dat de aanwijzing geen juridische basis had. Vanuit het Rijk en de Veiligheidsregio wordt aangegeven dat de behoefte aan noodopvang-locaties voor asielzoekers onverminderd hoog is en zij doen een beroep op de gemeente om hierin te voorzien.

De nieuwe staatsecretaris Asiel en Migratie, de heer Van der Burg heeft aangegeven ongelukkig te zijn dat het proces zo is gelopen. Hij heeft toegezegd dat een aanwijzing in deze vorm niet nogmaals zal voorkomen. Daarbij heeft hij verzocht om wel uitvoering te blijven geven aan het dringende appèl van het Rijk, omdat de noodzaak voor asielopvangplekken onverkort aanwezig is.

Het college van B&W is van mening dat de raad de gelegenheid moet krijgen zich hierover een mening te vormen en een standpunt in te nemen. Het college heeft het voorstel inmiddels toegestuurd aan de gemeenteraad.

(Visited 24 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *