Gemeente wil verkabeling van kabels

Tussen Distripark Eemhaven en de Oude Maas loopt een bovengrondse hoogspanningslijn.Deze lijn loopt gedeeltelijk langs een woonwijk. De gemeente Albrandswaard wil binnenkort de beheerder van de lijn (TenneT) verzoeken om de kabels onder de grond te leggen. Dit heet verkabeling. De masten zullen dan ook verdwijnen. De gemeente start hierover een informatietraject, zodat bewoners en andere betrokkenen goed op de hoogte zijn van deze ontwikkeling.

Vanaf 2018 staat er geen stroom meer op de hoogspanningsleiding. Het is niet helemaal zeker dat dit ook zo blijft. De mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst weer in bedrijf genomen wordt. Dat besluit is aan de beheerder TenneT. De gemeente heeft hier geen invloed op.

Met het verzoek aan TenneT wil de gemeente voorkomen dat de lijn in de toekomst mogelijk alsnog wordt ingeschakeld en er opnieuw spanning op de bovengrondse leidingen komt te staan. Dan ontstaat er namelijk een magnetisch veld, dat een deel van de bebouwing langs de lijn raakt. Met het onder de grond brengen van de leidingen wordt een dergelijke situatie voorkomen.

De gemeentelijke kosten kunnen worden gedragen, omdat de uitgaven voorzien zijn in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting.

De ‘Verkabeling hoogspanningsleiding Landweg’ wordt op 22 juni aanstaande behandeld in de vergadering Beraad en Advies Ruimte AW en op 5 juli  in de vergadering van de gemeenteraad.

Deze week informeert de gemeente dat alle direct betrokkenen over deze plannen. 

(Visited 52 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *