Gemeente Rotterdam presenteert eisen aan windturbines Beneluxplein 

Bewoners van Albrandswaard, Hoogvliet en Pernis zijn afgelopen november tijdens digitale bewonersbijeenkomsten geïnformeerd over de plannen voor twee windturbines naast het Valckesteynse bos (project Windpark Beneluxplein).

Bewoners hebben hun zorgen geuit over deze windturbines die eind 2024 in gebruik worden genomen. Met name de wijziging naar 100m hogere turbines en de gevolgen van (laagfrequent) geluid en slagschaduw op de gezondheid en leefomgeving leeft onder de bewoners. 

Waar er tot medio 2021 nog plannen lagen voor drie 145m hoge windturbines heeft de gemeente Rotterdam deze plotseling aangepast naar twee max 250m hoge windturbines. Deze wijziging is noodzakelijk volgens Rotterdam vanwege verlaagde subsidiebaten (SDE++) voor lagere turbines.

Naar aanleiding van zorgen tijdens de bewonersbijeenkomsten heeft de Rotterdamse wethouder Bonte overleg gehad met de gebiedscommissies van Hoogvliet en Pernis en met de klankbordgroep Albrandswaard (namens Poortugaal). 

Hieruit is duidelijk geworden dat de wethouder niet van plan is de windturbines te verlagen naar de oorspronkelijke 145m hoogte. Tevens wil de wethouder het Milieu Effect Rapport (zogenaamd planMER) niet herzien voor de 100m hogere turbines.

In plaats daarvan is een kleinschaliger projectMER rapport toegezegd voor de 250m hoge turbines. Ook hebben inwoners van Albrandswaard slechts beperkte inzage gekregen in het aangepaste haalbaarheidsonderzoek waar de effecten van de hogere turbines staan beschreven. 

Medio 2022 wil de gemeente R’dam de ontwikkelaar selecteren voor de bouw van het windpark. De eisen voor de ontwikkelaar (zgn. concept tendervoorwaarden) worden tijdens drie aparte bewonersavonden in de week van 7 maart door wethouder Bonte toegelicht. In Poortugaal op 7 maart in de Brinkhoeve.

Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden via www.duurzaam010.nl.

Het is duidelijk dat wethouder Bonte haast heeft. De zorgen van bewoners moeten echter serieus gehoord en verwerkt worden voordat er werkelijk sprake kan zijn van een bewonersparticipatie.

Daarom roepen de Klankbordgroep Windpark Beneluxplein bezorgde bewoners op zich aan te melden voor een van deze bijeenkomsten en dit bericht zoveel mogelijk te delen!

(Visited 195 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *