Gemeente behoudt A-status toezicht kinderopvang

De gemeente Albrandswaard behoudt de A-status voor de invoering van het toezicht en de handhaving op de kinderopvang. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs laten weten aan de gemeente.
De A-status is de hoogste status die de Inspectie toekent aan gemeenten. Het betekent dat Albrandswaard haar wettelijke taak uitvoert door toe te zien op de kwaliteit van de kinderdagverblijven, gastouderbureaus, gastouders en buitenschoolse opvang.

,,De GGD voert in opdracht van ons jaarlijks inspecties uit bij kinderopvanglocaties”, legt wethouder Mieke van Ginkel uit. ,,Als naar aanleiding daarvan actie moet worden ondernomen, dan doen wij dat.”

Kinderopvangorganisaties vallen onder de Wet Kinderopvang (Wko). Deze wet moet de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen en zorgen voor verantwoorde kinderopvang. De behaalde A-status is een beoordeling hoe de gemeente Albrandswaard het verplichte toezicht en de handhaving op de kinderopvang uitvoert. Het zegt niets over de kwaliteit van individuele kinderopvanglocaties.

Alle informatie waarop de A-status is gebaseerd, is terug te vinden in openbare inspectierapporten van de GGD. De rapporten zijn te vinden via rijksoverheid.nl, waar u kunt kiezen voor het landelijk Register Kinderopvang (LRK). Per gemeente kan een kinderopvangvoorziening worden geselecteerd en de uitkomsten van de inspectie nagelezen. Het register is een belangrijke bron van informatie om na te gaan hoe de GGD in opdracht van de gemeente de kwaliteit van kinderopvanglocaties heeft beoordeeld.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *