Gemeente Albrandswaard: ”Op weg naar een nieuwe toekomst!”

Albrandswaard – Als gevolg van de gedeeltelijke ontvlechting van de BAR organisatie oriënteert de gemeente Albrandswaard zich op een nieuwe toekomst.

Foto: BAR Organisatie

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht heeft besloten een eigen ambtelijke organisatie voor alle beleids- en uitvoeringstaken van de gemeente in te richten. Het college van Ridderkerk heeft die wens ook, maar wilde dit realiseren door een deel van de huidige BAR-organisatie gemeentespecifiek in te richten. Het college van Ridderkerk voelt door het besluit van Barendrecht de noodzaak om te bezien op welke manier beleid en uitvoering voor Ridderkerk eveneens buiten de bestaande BAR-organisatie georganiseerd kunnen worden. Het college van Albrandswaard wilde de samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk in de BAR-organisatie het liefst behouden in de huidige vorm.

Burgemeester Jolanda de Witte van Albrandswaard hierover: “Als gemeente Albrandswaard zijn wij ervan overtuigd dat je met samenwerking de krachten bundelt, waardoor je als gemeente sterker staat in alle uitdagingen die onze samenleving kent. We hebben bureau Berenschot gevraagd de kwetsbaarheden die door de ontvlechting ontstaan in kaart te brengen en we beraden ons over nieuwe samenwerkingsvormen in de toekomst. Immers we zijn een krachtige gemeente waar inwoners graag wonen.”

Verantwoordelijkheid

Hoewel de colleges van Ridderkerk en Albrandswaard betreuren dat de BAR-organisatie in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan, respecteren zij het dat het Barendrecht als zelfstandig bestuur vrij staat om eigen keuzes te maken. Alle drie de colleges nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid in het vervolgproces, zowel wat betreft de inwoners als de medewerkers van de BAR-organisatie.

Medewerkers BAR-organisatie

De colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn zich er van bewust dat gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie grote gevolgen heeft voor de medewerkers. De drie gemeenten zullen gezamenlijk een voortvarend maar zorgvuldig proces vormgeven, met aandacht voor de belangen van alle medewerkers. Dit vereist goed overleg met de BAR-organisatie als werkgever, de medewerkers zelf, de ondernemingsraad en vakorganisaties. Alle huidige medewerkers zijn in de toekomst hard nodig om de ambities van de colleges waar te maken. Gedwongen ontslagen zijn bij deze ontvlechting dan ook niet aan de orde.

(Visited 103 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *