Geen besluitvorming semi-permanente woningen G.J. Rooimanspad

De gemeente Albrandswaard neemt voorlopig geen besluit over de realisatie van 16 semi-permanente woningen op de parkeerplaats bij de korfbalvereniging aan het G.J. Rooimanspad.  

Foto: Gemeente Albrandswaard

Onvoldoende financiële randvoorwaarden voor realisatie

Voor de gemeente is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de 16 semi-permanente woningen dat de Rijksoverheid de kosten hiervan op zich neemt. Inmiddels is duidelijk geworden dat de bijdrage van de Rijksoverheid niet alle kosten dekt en er geen sprake is van een sluitende businesscase.

Meer tijd voor mogelijk andere locaties

Een belangrijke overweging bij het voornemen om te komen tot plaatsing van de 16 semi-permanente woningen aan het G.J. Rooimanspad was dat deze eind 2023 gerealiseerd konden worden. Dat was nodig omdat de huidige opvanglocaties (in de Schutskooiwijk en Kleidijk 35) na december 2023 niet meer beschikbaar zouden zijn. Zeer recentelijk heeft de woningbouwvereniging aangegeven dat de planvorming voor de nieuwbouw van de Schutskooiwijk minimaal 6 maanden vertraagd is waardoor de woningen langer beschikbaar zijn voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Daardoor is er meer tijd  voor het vinden van geschikte locaties en komen ook andere locaties in aanmerking.  

Meerdere mogelijkheden voor semi-permanente/ flexwoningen

Het feit dat er mogelijk meerdere locaties zijn voor het plaatsen van semi-permanente woningen of flexwoningen en dat de locaties ook de mogelijkheid bieden tot meer dan 16 woningen, maakt dat de mogelijke plaatsing aan het G.J. Rooimanspad in een nieuw perspectief komt te staan. We gaan nader bekijken of we de woningen aan het G.J. Rooimanspad daadwerkelijk gaan plaatsen of dat we kiezen voor een andere locatie voor het huisvesten van zowel Oekraïense vluchtelingen als andere doelgroepen. We hopen in het 1e deel van 2023 meer duidelijkheid te kunnen scheppen.

Voor meer informatie: zie www.albrandswaard.nl/oekraine

(Visited 66 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *