Formatie college Albrandswaard gaat volgende fase in.

Onder leiding van formateur Thomas van der Knaap zijn op 7 mei 2022 de gesprekken gestart met vertegenwoordigers van de fracties: EVA, VVD, GL/PvdA en het CDA over de vorming van een nieuw college.

In lijn met de wens tot bestuurlijke vernieuwing van alle partijen in de gemeenteraad die werken aan een raadsakkoord, is tijdens de formatiegesprekken gesproken over de wijze waarop zij inhoud willen geven aan vernieuwing en kwaliteit.

Op 22 mei heeft de formateur geconcludeerd dat partijen het niet is gelukt een gezamenlijke invulling te geven aan deze uitgangspunten. De formateur zal zijn eindrapport opmaken en het aanbieden aan de gemeenteraad. Tevens heeft hij zijn opdracht teruggegeven aan de fractie van EVA.

Fractievoorzitter Mariëlle Vergouwe gaat namens de fractie EVA de formatie voortzetten om een college samen te stellen dat uitvoering gaat geven aan het raadsakkoord. Op korte termijn zal zij bekend maken hoe het proces rond het vormen van een nieuw college verder gaat.

Op 13 juni bespreekt de gemeenteraad het raadsakkoord, waar partijen in de gemeenteraad in gezamenlijkheid hard aan hebben gewerkt.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *