Financiële compensatie cultuur Albrandswaard

De cultuursector heeft het zwaar tijdens de coronacrisis. Door doorlopende kosten, inkomstenverlies en extra kosten voor aanpassingen om activiteiten veilig te laten verlopen, staat vele Albrandswaardse verenigingen en organisaties in deze sector het water aan de lippen. Het college van burgemeester en wethouders komt daarom met een financiële regeling om te helpen. De gemeenteraad ging maandag 14 december akkoord met het voorstel van het college.

Het gaat om een bedrag van 125.000 euro. De gelden komen uit compensatiepakketten vanuit het rijk en de Provincie Zuid-Holland. ,,De culturele sector in Albrandswaard bestaat grotendeels uit verenigingen. Deze verenigingen zijn het cement van onze samenleving”, aldus wethouder Mieke van Ginkel. ,,Wij zijn trots op wat de verenigingen voor onze inwoners betekenen en willen hen daarom ondersteunen waar zij dit nodig hebben.”

Een financiële ondersteuning is nodig om de continuïteit van de organisaties te kunnen garanderen. Daarom wil het college de beschikbaar gestelde middelen gebruiken als tegemoetkoming voor culturele organisaties, zodat zij de vaste lasten in deze moeilijke periode kunnen blijven betalen.

Diverse cultuurpartners hebben de afgelopen maanden signalen afgegeven over hun steeds moelijker wordende financiële positie. In september en oktober is er een inventarisatie onder de culturele organisaties uitgevoerd om de schade in de periode van 1 maart tot 1 september inzichtelijk te maken, die ontstaan is door de COVID-maatregelen.
Deze inventarisatie laat zien dat de verenigingen te maken hebben met doorlopende kosten (vaste lasten), inkomstenverlies en extra kosten door aanpassingen die zij hebben moeten doen om activiteiten veilig te laten verlopen. Culturele organisaties proberen de kosten te beperken, maar er zijn afspraken waar zij niet onderuit kunnen.

Van 1 maart tot 1 september zijn de kosten inmiddels opgelopen tot een bedrag van ongeveer 50.000 euro en is er voor ongeveer 40.000 tot 50.000 euro aan gemiste inkomsten. Om te helpen heeft de gemeente voor de periode van maart tot september al de huur bij de verenigingen kwijtgescholden. Maar er is meer nodig voor het voortbestaan van de lokale cultuursector.
De verwachting is dat er voor de periode van maart tot december een bedrag van rond de 100.000 euro nodig is om de cultuursector te helpen. De exacte cijfers worden verantwoord via de jaarrekening.

Culturele organisaties kunnen tot en met 31 december 2020 een aanvraag indienen bij de gemeente. De contactpersoon voor de aanvraag is Chantal Zanoni (c.zanoni@bar-organisatie.nl). De aanvraag staat open voor cultureel maatschappelijk organisaties die statutair gevestigd zijn in Albrandswaard en die niet aanmerking komen voor een subsidie op basis van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 van het ministerie van OCW. Aanvragers dienen bij de aanvraag een aantal stukken mee te sturen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke schade de organisaties heeft geleden.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *