Deltaport Donatiefonds doneert

Het DeltaPORT Donatiefonds ondersteunt met een forse financiële bijdrage
het project ‘Van droom naar doel is doen’ waarbij in de Rotterdamse wijk
Delfshaven jongerencoaches worden opgeleid. Deze coaches gaan nieuwe
generatie jongeren begeleiden naar nieuwe en betere vooruitzichten. Het
project is een initiatief van de stichting Creative Action Now en is gebaseerd
op de ervaringen van een soortgelijk project in de Amerikaanse stad
Chicago.

In het project ‘Van droom naar doel is doen’ gaan sleutelfiguren in
Delfshaven als wijkcoaches in Spangen, Schiemond en Bospolder/
Tussendijken aan het werk om jongeren te begeleiden. Die sleutelfiguren zijn
jongvolwassenen met een nauwe band met de doelgroep, de nieuwe
generatie jongeren.

Dit voorjaar start een acht weken durende training waarin talent, muziek,
kunst en cultuur centraal staan. Daarna gaan de wijkcoaches-in-spe met
elkaar en zelfstandig werken aan een ‘pitch’ in hun eigen wijk waarbij ook
ondernemers en potentiële werkgevers worden betrokken. Ook in de vijf
maanden daarna worden de wijkcoaches begeleid.

Persbericht DeltaPORT Donatiefonds, 12 februari 2021, pagina 1 van 3
Met het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, tonen
bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf
Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt
geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op
het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving
van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Driemaal per jaar wordt
voor een project in het gebied rond het haven- en industriecomplex een fors
bedrag toegekend.

Met financiële steun van het DeltaPORT Donatiefonds gaat kinderkrant
Jong010 ook verhalen maken over het Rotterdamse haven- en
industriegebied. De verhalen moeten moeten voor kinderen van 7 tot en met
12 jaar een verbinding maken met de haven. De kinderen zullen zelf in
groepjes worden betrokken bij het maken van de havenverhalen.
Volgens de kinderkrant spelen haven en industrie op verschillende manieren
een rol in het leven van kinderen. Jong010 wil dat in de vorm van projecten
aan de kinderen tonen en uitleggen. De verhalen zullen ook interessant zijn
voor ouders en verzorgers zodat zij samen met de kinderen de onderwerpen
kunnen bespreken.

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft ook bijdragen toegekend aan de stichting
Huis Distinto voor aanpassingen het Barendrechtse jeugdhulpcentrum.
Museum Vlaardingen krijgt een bijdrage voor een expositie over de
Vlaardingse marineschilder Arij Pleijsier.

Donaties zijn er ook voor een vogelmuur die Urban Ideals wil realiseren in de
Rotterdamse binnenstad. Het doel van het project is het vergroten van de
biodiversiteit door natuurlijke habitats te creëren als ‘appartementen’ voor
vogels op blinde muren. De stichting Powergarden krijgt een steuntje in de
rug voor de aanleg van een zorg- en belevingstuin in de wijk Feijenoord. Ook
is er geld voor de stichting Groev in Rotterdam voor de aanschaf van
muziekinstrumenten om met projecten bij te dragen aan inclusie,
eigenwaarde en het welzijn van mensen met een verstandelijke handicap.

Met de steun van het DeltaPORT Donatiefonds gaat de stichting Pleistocene
Zoogdieren volgend jaar een iconisch ijstijddier presenteren. Het gaat om
een levensgroot model van een reuzenbever, de Trogontherium cuvieri. Het
bevermodel zal te zien zijn in Natuurhistorisch Museum Rotterdam en in
Historyland in Hellevoetsluis.

Lokale adviescommissies van het DeltaPORT Donatiefonds hebben recent
bijdragen toegekend aan onder meer vereniging Bridge Inn in Portugaal, het
klokkenluidergilde in Brielle, de stichting Uitjezelf in Delfshaven,
volkstuinvereniging Ons Belang in Hoogvliet, Ouderensoos Pernis,
volkstuinvereniging Eurohof in Rozenburg, de stichting Westvest in
Schiedam, roeivereniging Bernisse en de stichting Boombehoud Vlaardingen.

(Visited 45 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *