Corona weinig effect bijstandsuitkeringen

De Corona crisis heeft in Albrandswaard in 2020 nog niet geleid tot een stijging in het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Albrandswaard. Zowel in 2019 als in 2020 waren 10,8 personen per 1000 inwoners bijstand gerechtigd.

Dat is een conclusie die het Centrum voor Economisch Welzijn trekt op basis van het onderzoek met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wat het meest opvalt:

  • Het gemiddelde van de eerste 10 maanden in 2020 ligt maar 0,41% hoger dan in 2019
  • Waar in Januari 2020 er nog 400670 uitkeringen waren, zijn dit er in Oktober 2020 411000 (+2,6%)
  • De gemeente Weert in Limburg ziet de grootste afname van bijstandsuitkeringen met maar liefst -86,56%
  • De grootste stijger is de gemeente Sluis in Zeeland, met een toename van 180,51%

In 2020 kreeg Nederland te maken met de Coronacrisis. Veel bedrijven en zelfstandig ondernemers verkeren in zwaar weer door de opgelegde maatregelen. Het veelvoudig gebruik van de steunpakketten van de overheid, zoals de NOW regeling, tonen aan dat veel bedrijven hulp nodig hebben bij het betalen van hun werknemers.

In de meest recente data is een kleine stijging zichtbaar gedurende het Coronajaar 2020. Gedurende het jaar is het aantal uitkeringen na de 1e lockdown zeker toegenomen, maar ziet daarna ook weer een daling.

Data uit begin 2021 moet aantonen of de 2e lockdown een significant effect gaat hebben op de bijstandsuitkeringen.

(Visited 23 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *