College stemt in met concept warmtevisie

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard heeft deze week ingestemd met de concept-Warmtevisie ‘de route naar 2050’. De Warmtevisie gaat over de route naar een aardgasvrij Albrandswaard en is met behulp van inwoners, netwerkbeheerder Stedin en verhuurder Poortugaal opgesteld. Het is nu aan de gemeenteraad om het document op 14 december aanstaande vast te stellen.

In Albrandswaard moeten straks alle woningen, bedrijven en andere gebouwen op een andere manier worden verwarmd. Ook wordt aardgas niet meer gebruikt voor douchen en koken. De reden hiervoor is, dat het gebruik van aardgas zorgt voor meer dan twee derde van de CO2-uitstoot in Nederland. In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat landelijk een aantal van 1,5 miljoen woningen (ongeveer 20 procent van het totaal) in 2030 van het aardgas af moet zijn . En in 2050 is Nederland voor 95% CO2 neutraal.

Albrandswaard heeft circa 10.000 woningen, waarvan een vijfde in bezit is van woningcorporaties. Daarnaast zijn er nog zo’n 1019 bedrijfspanden. Het grootste deel van de woningen en gebouwen in Albrandswaard is nog aangesloten op het gasnet. Tot aan 2030 zien we een tweetal grootschalige geschikte alternatieven voor aardgas. Woningen die collectief aangesloten worden op een lokaal warmtenet of een individuele oplossing in de vorm van elektrisch verwarmen wat vooral geschikt is voor woningen gebouwd na 2005. Minimaal elke vijf jaar zal de Warmtevisie waar dat kan of nodig is, worden bijgesteld.

De gemeente maakt zich er sterk voor dat de overstap haalbaar en betaalbaar is; een belangrijk punt voor de inwoners die hebben meegedacht met de visie. Het adviesbureau Over Morgen uit Amersfoort heeft per buurt bekeken welk alternatief voor aardgas mogelijk is tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook zijn er kansrijke wijken benoemd waar het logisch lijkt om als eerste met de bewoners in gesprek te gaan. Om Albrandswaard uiteindelijk aardgasvrij te maken is er niet één, maar zijn er meerdere oplossingen of een mix daarvan, nodig.

Een aardgasvrij Albrandswaard is niet van vandaag op morgen geregeld. Ook staan technische ontwikkelingen niet stil. Nu de Warmtevisie door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt vanaf 2021 gekeken naar de kansrijke wijken. De wijk Portland en het bedrijventerrein Distripark Eemshaven zijn naar verwachting in 2021 aan de beurt en de wijken Landweg en Centrum in 2023. Het opstellen van wijkplannen neemt enkele jaren in beslag. De eerste aardgasvrije wijken worden niet eerder dan in 2028 verwacht.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over aardgasvrij wonen? Geef u dan op voor de nieuwbrief via de website. https://www.Albrandswaard.nl/nieuwsbrief-aardgasvrij-Albrandswaard

(Visited 66 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *