College stelt Rotterdam vragen over windmolens

De afgelopen twee weken heeft de gemeente Rotterdam online drie bewonersavonden gehouden rond de ontwikkeling van het project windenergie Beneluxplein. Ruim honderd inwoners zijn aanwezig geweest en een aantal van hebben vragen gesteld of hun zorgen geuit over specifieke onderwerpen rond deze ontwikkeling.

Tijdens de drie avonden hebben onze inwoners nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de effecten op hun leefomgeving. Het college van Albrandswaard neemt de signalen van haar inwoners hierin serieus. Op basis hiervan heeft zij aan de gemeente Rotterdam nadrukkelijk op aangedrongen om een zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) op te laten stellen. In deze rapportage worden alle milieu-aspecten in beeld gebracht om zo tot een objectieve afweging van de effecten te kunnen komen. De gemeente Albrandswaard wil graag dat deze MER rapportage wordt opgesteld voordat de procedure voor een vergunning wordt gestart.
Daarnaast heeft het college de gemeente Rotterdam ook dringend gevraagd om een klankbordgroep in te stellen zodat onze inwoners structureel kunnen meepraten in het gehele proces van de ontwikkeling.

Wethouder Marco Goedknegt is heel stellig over de vragen aan de gemeente Rotterdam ‘Ons college verwacht vanuit de gemeente Rotterdam zeker een positieve reactie op onze vragen, het gaat immers over de leefomgeving van zowel de Albrandswaardse als de Rotterdamse inwoners.’

(Visited 20 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *