College stelt raad voor bestemmingsplan ‘Kruisdijkpark’ Poortugaal vast te stellen.

In Beraad & Advies Ruimte van 13 mei a.s. bespreekt de commissie het bestemmingsplan ‘Kruisdijkpark’ Poortugaal. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van twee grote bedrijfsopstallen en de bouw van 5 nieuwe gebouwen met gestapelde woningen, evenals een tweekapper aan de dijk en de herinrichting van het perceel. Het plan maakt de realisatie van in totaal 105 woningen mogelijk, bestaande uit 103 appartementen en 2 grondgebonden woningen. Het plan omvat 32 sociale huurappartementen, wat overeenkomt met 30% van het totale programma.
Plangebied Kruisdijkpark Poortugaal @KUIPERCOMPAGNONS

Het college van burgemeester en wethouders heeft voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen onder de voorwaarde dat er wordt afgezien van fondsbijdragen voor het project Kruisdijkpark. Dit besluit is gebaseerd op de constatering dat er een financieel tekort is ontstaan in de exploitatie van de initiatiefnemer vanwege toevoeging van sociale huurappartementen en vereiste beeldkwaliteit. Het plan voldoet aan het beleid van de Nota Kostenverhaal, maar er wordt geen beroep gedaan op andere gemeentelijke fondsbijdragen.

De raad wordt geadviseerd het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij ingekomen zienswijzen worden behandeld en de parkeeronderbouwing wordt geactualiseerd conform provinciaal beleid. Het financiële aspect wordt gewaarborgd door een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.

Conclusies:

  1. Het bestemmingsplan Kruisdijkpark Poortugaal voorziet in de realisatie van 105 woningen, waarvan 32 sociale huurappartementen, in overeenstemming met de ruimtelijke randvoorwaarden en het beleid van de gemeente.
  2. Het financiële tekort in de exploitatie van de initiatiefnemer vereist dat de gemeente afziet van fondsbijdragen volgens de Nota Kostenverhaal, maar dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting.
  3. Het plan is maatschappelijk gewenst en draagt bij aan een hoogwaardige woonomgeving, terwijl de financiële uitvoerbaarheid wordt gewaarborgd door een anterieure overeenkomst.
  4. De raad wordt geadviseerd het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij ingekomen zienswijzen worden behandeld en de parkeeronderbouwing wordt geactualiseerd conform provinciaal beleid.

Al met al lijkt het bestemmingsplan een positieve ontwikkeling voor de gemeente te zijn, waarbij zowel ruimtelijke als financiële aspecten in overweging zijn genomen.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *