Burgemeester de Witte stuurt brief aan Albrandswaarders over Coronavirus

Beste inwoners van Albrandswaard,

Het is een ongewone tijd. In heel het land en dus ook in onze gemeente zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Met deze brief wil ik als burgemeester van Albrandswaard u een hart onder de riem steken.

Afgelopen zondagavond 15 maart maakte de rijksoverheid ingrijpende aanvullende maatregelen bekend in de aanpak van het Coronavirus. Scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kinderopvangcentra, horeca en sportverenigingen sluiten tot en met maandag 6 april, om de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk in te dammen. Dit met als doel de verspreiding van het virus en daarmee de belasting op onze medische zorgverleners in tijd uit te spreiden.

De maatregelen hebben een enorme impact op onze samenleving. Veel zaken die voor ons vanzelfsprekend waren, zijn dat ineens niet meer. We moeten naar nieuwe oplossingen zoeken in complexe en onzekere omstandigheden. Dat vraagt veel van ons allemaal, als individu maar ook als samenleving. Dit kunnen we aan als we het samen doen.

De Albrandswaardse samenleving heeft meteen haar veerkracht getoond, overal ontstaan initiatieven van mensen die iets voor de ander willen betekenen. Zo heb ik Albrandswaard ook leren kennen, hier kijken we naar elkaar om. Daar ben ik als burgemeester heel trots op. De gemeente juicht deze initiatieven toe en u weet ons te vinden als dat nodig is.

Ik heb veel waardering voor de mensen in de zorg, bij de politie, voor leerkrachten, voor iedereen die zich inzet om de samenleving draaiende te houden. Er wordt een zwaar beroep op u gedaan, laat ons weten waar we u kunnen steunen hierbij.
Daarnaast heb ik zorg voor de mensen die het nu moeilijk krijgen, mensen wiens baan onzeker wordt, ondernemers wiens bedrijf in zwaar weer komt, waar een teruglopende omzet onzekerheid veroorzaakt. Op de gemeentelijke website hebben we informatie opgenomen voor ondernemers, om zoveel mogelijk van uw vragen te kunnen beantwoorden. Ook nadere informatie over de maatregelen en de gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening treft u daar aan. Houd deze in de gaten, want we actualiseren deze pagina bij nieuwe ontwikkelingen.

De maatregelen gelden voor een langere tijd. Ik roep u op om standvastig te blijven en u aan de maatregelen te houden. Het is en blijft in de komende weken belangrijk om onze sociale contacten te beperken. Houd gepaste afstand (1,5 meter) van elkaar en blijf de algemene hygiënemaatregelen, zoals geregeld handen wassen en geen handen schudden, in acht nemen.

Ik heb vertrouwen in u, inwoners van Albrandswaard. Samen hebben we de vitaliteit, creativiteit en veerkracht om met deze situatie om te gaan.

Houd oog voor elkaar en zorg voor elkaar en vooral voor de kwetsbaren onder ons.

Jolanda de Witte
Burgemeester van Albrandswaard

(Visited 368 times, 1 visits today)