Boze reacties bij gele kaart kliko

Afgelopen week werden veel inwoners uit Albrandswaard geconfronteerd met een rode kaart aan de kliko. waarbij de kliko ook niet geledigd werd. Vooral in Portland was er beroering. Daar werden zo’n 150 kliko’s niet geledigd.

Eva heeft samen met de fractie FRANS schriftelijke vragen gesteld aan het college. De fracties verwijten het college met name de slechte communicatie. Volgens hen volstaat een melding in De Schakel niet en was op zijn minst een goed melding in de afvalbeheer app een goede anzet geweest

EVA besloot een last minute actie te organiseren waarbij Richard Polder en Marjolein Blok al vroeg op pad gingen en Frans van Zaalen van fractie FRANS kwam assisteren. Meerdere malen gingen zij met het resultaat van niet geleegde kliko’s naar de gemeentewerf terwijl zij ondertussen via de social media benaderd werden om ook bij andere bewoners langs te komen.

Volgens EVA is een veel gehoorde klacht dat de bak veel te snel vol is nu het plastic weer in de restafvalbak moet. Daarnaast zouden bewoners van Portland zich ergeren aan het feit dat er steeds meer afvalbakken verdwijnen, en het zwerfafval en afvaltoerisme een serieus probleem aan het worden is in de wijk.

Ook bij RTV Albrandswaard kwamen opmerkingen van inwoners uit Albrandswaard binnen. Hierbij werd telkens aangegeven dat het direct stoppen met het ledigen van een bak, bijvoorbeeld doordat de bovenklep iets open stond zonder waarschuwing vooraf ongepast is. Een gele kaart krijgen betekent niet van het veld gestuurd worden en zo werd de actie van de afvalbeheerder nu wel ervaren.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *