Bouw Huis van Albrandswaard gestart

Dinsdag 10 december is de bouw van het ‘Huis van Albrandswaard’ officieel van start gegaan. In aanwezigheid van raadsleden, burgemeester en wethouders en kinderburgemeester Zoë Luna Brasser, gaf wethouder Mieke van Ginkel het startsein voor het boren van de eerste paal.

Aannemer Stout levert de nieuwbouw volgens planning in maart 2021 op. Het sportwerkcafé, de Stichting Welzijn Albrandswaard (inclusief De Vraagwijzer), Wijkteam Albrandswaard, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie, vestigen zich dan allemaal in het Huis van Albrandswaard.

Nadat de wethouder het startsein voor het boren heeft gegeven, konden alle aanwezigen genieten van een kop snert of warme chocolademelk. Ook konden zij in gesprek met burgemeester De Witte of een van de wethouders.

(Visited 114 times, 1 visits today)