Boomfeestdag verplaatst

Boomfeestdag-2021 wordt verplaatst van 17 maart naar 10 november. Vorig jaar werd de viering in verband met corona al twee uitgesteld en de aanhoudende pandemie maakt uitstel opnieuw onontkoombaar. “We hebben gedacht aan een Corona-proof-Boomfeestdag, maar we willen dat ALLE kinderen die mee willen doen, ook echt mee kunnen doen aan dit traditionele natuurfeest en dat kan niet” ALDUS Peter Derksen (directeur Stichting Nationale Boomfeestdag).

“Uitstel is niet alleen voor de natuur, maar ook voor de leerlingen uit groep 6 en 7 heel jammer. Zij moeten al heel veel missen. Samen bomen planten onder schooltijd is een unieke gebeurtenis. Het houden van een Boomfeestdag is feitelijk de allereerste klimaatmaatregel om de jeugd een leefbare gezonde toekomst te bieden. Tijdens een Boomfeestdag kunnen zij zelf hun boompje bijdragen en raken ze betrokken bij de natuur.”

“Deze keer verwachtten we extra veel bomenplantertjes omdat het belang van Boomfeestdag nadrukkelijk is opgenomen in de onlangs gepresenteerde Bossenstrategie van het Ministerie van LNV. Door de vele positieve reacties is de verwachting dat dit jaar, in plaats van de reguliere 100.000 kinderen, ruim 110.000 kinderen tussen de 9 en 11 jaar mee doen aan dit natuurfeest. En dat in 280 gemeenten (groei van 75% naar 80%). Cijfers waar ik heel trots op ben. En de natuur zit te springen om al die groene helpende handen. De wereld staat dan wel op zijn kop, maar de natuur gaat door. We hebben die natuur misschien nu wel harder nodig dan ooit.” aldus Peter Derksen.

(Visited 37 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *