Bewoners crisisnoodopvang asielzoekers ’t Centrum per 1 juli naar locatie buiten Albrandswaard

Albrandswaard, 13 april 2023 – Vanaf november 2022 vangt de gemeente in  samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) maximaal 20 vrouwelijke asielzoekers uit niet-veilige landen op in de tijdelijke crisisnoodopvanglocatie ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3 te Rhoon. Zoals eerder gecommuniceerd zal de crisisnoodopvanglocatie tot 1 juli 2023 in gebruik zijn.  De huidige bewoners van ‘t Centrum zullen vanaf die datum naar een andere locatie buiten Albrandswaard gaan.

Crisisnoodopvanglocatie ’t Centrum aan de Bernhardstraat 3 te Rhoon

De vraag naar opvanglocaties in het land is nog onverminderd groot. Een verdere verlenging van de opvang in ‘t Centrum is echter niet wenselijk. Enerzijds vanwege de afspraken met omwonenden van de locatie over de duur van de crisisnoodopvang. Anderzijds is deze locatie niet geschikt als een reguliere duurzame opvanglocatie voor langere termijn en neemt het COA het beheer van deze locatie niet over. 

Sinds 1 april 2023 vallen alle crisisnoodopvanglocaties (zoals ’t Centrum) niet meer onder de Veiligheidsregio, maar vallen coördinatie en verantwoordelijkheid direct onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA neemt de crisisnoodopvanglocatie ’t Centrum niet over van de VRR, omdat de locatie te kleinschalig is. Het COA faciliteert en financiert op dit moment alleen reguliere, duurzame opvanglocaties vanaf 150 asielzoekers. De gemeente Albrandswaard beschikt niet over locaties om in een opvang met deze grote aantallen te kunnen voorzien.

Het gemeentebestuur bedankt omwonenden en vrijwilligers voor de manier waarop de opvang heeft plaatsgevonden.

(Visited 104 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *