Beoogd wethouders Albrandswaard bekend

Albrandswaard, 7 juni 2022 – De wethouders voor de komende bestuursperiode zijn bekend. Richard Polder (EVA) en Mario Bianchi (VVD) en  Mieke van Ginkel (CDA) zijn namens hun partij beoogd wethouder. Op 13 juni 2022 worden zij tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Richard Polder Mario Bianchi Mieke van Ginkel

Op 22 mei rapporteerde  informateur/formateur Thomas van der Knaap aan de gemeenteraad zijn bevindingen over de vorming van een nieuw college. Gebleken is dat het niet mogelijk was om met EVA, VVD, CDA en GL/PvdA een college te vormen.

Marielle Vergouwe (fractievoorzitter EVA) heeft vervolgens de formatie voortgezet en een college gevormd bestaande uit de partijen EVA, VVD en CDA.

Op 13 juni spreekt de gemeenteraad van Albrandswaard tijdens een openbare raadsvergadering over het raadsakkoord voor de periode 2022 – 2026. Met het raadsakkoord kiest de gemeenteraad voor een nieuwe manier van werken. Na vaststelling in de gemeenteraad zal het nieuwe college van burgemeester en wethouders het raadsakkoord uitwerken in een college-werkprogramma.

(Visited 154 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *