Balans 2020 minder positief voor Albrandswaard

Het Centrum voor Economisch Welzijn heeft landelijk onderzoek laten uitvoeren naar de financiële resultaten van gemeenten in 2020 t.o.v. 2019. Hierbij lag de nadruk op het ontdekken of door het Coronavirus de financiële positie van gemeenten is verslechterd.

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle gemeenten er juist flink op vooruit zijn gegaan. Een grote meerderheid van gemeentes houd een flink overschot over in 2020, waar dat in 2019 nog een tekort was. Alle data in het onderzoek is per 1000 inwoners om een eerlijke vergelijking te maken.

De gebruikte data is afkomstig van het CBS en data.overheid.nl. Enkele gemeentes missen omdat zij hun resultaat niet op tijd hebben doorgegeven.

In Albrandswaard sloeg de balans in 2020 evenals in 2019 uit naar de positieve kant. Hierbij moet worden opgemerkt dat in tegenstelling tot de meeste andere gemeentes er geen positief verschil was te zien ten opzichte van 2019, een jaar waarin Corona nog geen rol speelde.

In 2019 was het resultaat in kas ruim 80.000 euro. Vorig jaar werd er op de balans een winst geboekt van ruim 22.000 euro, een daling van 72% ten opzichte van het vergelijkingsjaar 2019.

In 2019 stond de gemeente Assen in Drenthe nog helemaal bovenaan de lijst van gemeenten met de grootste overschot. In 2020 was er een opmerkelijke verschuiving te zien in de positie van Assen in deze lijst, 162 andere gemeenten hadden in 2020 een grotere overschot dan Assen en zakte zo weg naar plaats 163. 

(Visited 26 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *