Albrandswaard organiseert Kindergemeenteraad

De gemeente Albrandswaard en ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – houden donderdag 20 februari een Kindergemeenteraad. Aan dit project doen dit jaar veertig leerlingen mee van vijf scholen.De jongeren zijn deze dag van 9.00 tot 17.30 uur aanwezig op het gemeentehuis en houden zich bezig met de lokale politiek. Dit jaar hebben zij de taak om concrete plannen te bedenken rondom het thema ’75 jaar vrijheid’. Het idee dat uiteindelijk – aan het einde van de dag – kan rekenen op een meerderheid, wordt uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van 2.500 euro beschikbaar.

De plannen worden ’s middags van 16.00 tot 17.30 uur openbaar besproken in de Kindergemeenteraad, die wordt voorgezeten door burgemeester Jolanda de Witte.

De vergadering wordt live uitgezonden op de Facebook pagina van de gemeente en is ook te zien op de socialmedia kanalen van RTV Albrandswaard.

Geplaatst door RTV Albrandswaard op Donderdag 20 februari 2020

De Kindergemeenteraad heeft als doel kinderen meer te leren en te betrekken bij politieke besluitvorming. Door hen zelf met politiek aan de slag te laten gaan, ervaren zij hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen. 
Dit jaar doen leerlingen mee van obs Valckesteijn, cbs De Parel, Don Bosco school, De Grote Reis en cbs Het Lichtpunt. Per school is er een afvaardiging van acht leerlingen.

De dag begint al ’s ochtends. Leerlingen voeren dan gesprekken over hun plannen. Dit doen zij met medeleerlingen, docenten en met gemeenteraadsleden. Aan het einde van de dag kunnen zij een plan presenteren en dit verdedigen.

De leerlingen adviseren de gemeenteraad aan het einde van de middag over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. De Kindergemeenteraad geeft kinderen dus de kans om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid.

Iedereen is welkom om de Kindergemeenteraad bij te wonen vanaf de publieke tribune.

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

(Visited 252 times, 1 visits today)