Albrandswaard lanceert Plan Integratie en Participatie

De gemeente Albrandswaard is gestart met een nieuwe manier van werken zodat statushouders beter kunnen integreren en inburgeren. ,,Met het Plan Integratie en Participatie, kortweg PIP, zorgen we voor een plan van aanpak op maat”, legt wethouder Mieke van Ginkel uit. ,,Door te kiezen voor een meer persoonlijke benadering en door hen vroeg in beeld te hebben, vergroten we de kansen om de inburgering te laten slagen.” Wethouder Mieke van Ginkel reikte woensdag 27 januari de eerste PIP digitaal uit aan de heer Gode en Rojda (broer en zus).

Het PIP is een plan van aanpak op maat voor statushouders. Het geldt voor alle statushouders die zich vanaf nu vestigen in Albrandswaard. In het plan van aanpak worden haalbare doelen gesteld, zodat de inburgering succesvol kan worden afgerond.

Er wordt om te beginnen met een klantmanager van de gemeente met ieder individueel gekeken wat nodig is om goed in te kunnen burgeren. Het leervermogen en de persoonlijke situatie worden daarbij onder de loep genomen. Van Ginkel: ,,Wat is iemands persoonlijke situatie? Denk aan de gezinssamenstelling, de financiën of werk. Want dit kan allemaal van invloed zijn.”

Het voordeel van deze werkwijze is dat de statushouders sneller en beter in beeld zijn bij de gemeente. Voorheen was er de plicht om binnen drie jaar in te burgeren, zonder dat de gemeente er goed zicht op had. ,,Nu zijn we er sneller bij betrokken”, aldus de wethouder. ,,Elk half jaar is er een gesprek met de klantmanager, zodat de voortgang goed in beeld is. Ook kunnen we dan goed zien wat iemand (nog) nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.” 

Statushouders die zich in een gemeente vestigen, hebben drie jaar de tijd om in te burgeren. Zodra zij zich in Albrandswaard vestigen, wordt contact opgenomen en ligt er binnen tien weken een Plan Integratie en Inburgering (PIP). 

Het PIP is vooruitlopend op de nieuwe wet Inburgering, die volgens de planning op 1 januari 2022 van kracht is. In deze nieuwe wet kan worden gekozen voor drie routes: taal, onderwijs of zelfredzaamheid. Ook hierbij geldt dat er wordt gekeken naar de individuele mogelijkheden.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *