Albrandswaard gaat voor duurzaam

De inwoners van Albrandswaard worden de komende jaren gewezen op een meer duurzame leefstijl. Daarnaast wordt door de gemeente in de leefomgeving aanpassingen gedaan om bijvoorbeeld wateroverlast, hittestress en verlies aan dier- en plantensoorten te beperken. De gemeenteraad van Albrandswaard heeft hiervoor afgelopen maandag de Duurzaamheidsagenda 2021-2025 vastgesteld.
De bedoeling van de gedragsverandering is, om de nadelen van het veranderend klimaat te beperken of zelfs tegen te gaan. Landelijk is daarom afgesproken om in 2050 nagenoeg geen CO2 meer uit te stoten. Dit komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en is een belangrijke oorzaak van de klimaatsverandering. Het vraagt om een aanpassing van iedereen, want de overstap naar een duurzame samenleving wordt merkbaar in ieders dagelijks leven.

De duurzaamheidsagenda gaat in op thema’s als duurzaam vervoer en een circulair ingerichte samenleving. Een dergelijke samenleving komt tot stand door een duurzamere manier van inkopen, meer recycling van grondstoffen, minder afval door hergebruik van grondstoffen voor nieuwe producten, minder plastic verpakkingsmateriaal om de dagelijkse aankopen en minder voedselverspilling. De gemeente kijkt daarbij naar zichzelf, de ondernemers en de inwoners. Het vraagt een fundamentele aanpassing van gedrag en levensstijl. Een bekend voorbeeld is het overstap naar aardgasvrij wonen, ook wel de warmtetransitie genoemd.

Niet alle politieke partijen vonden de Duurzaamheidsagenda ambitieus genoeg, maar zien het document als richtinggevend. Het merendeel van de raad vindt bemoeienis en betrokkenheid van inwoners en bedrijven en een goede communicatie met deze partijen essentieel voor het welslagen van het gewenste ander gedrag en leefstijl. Wethouder Marco Goedknegt (Duurzaamheid) zal de gemeenteraad daarom drie maal per jaar actief informeren over hoe de samenleving wordt betrokken bij de uitvoering van de agenda.

(Visited 36 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *