Gemeenteraadsverkiezingen Albrandswaard 2022.

Samen met De Schakel hebben wij alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Albrandswaard gesproken en hen een aantal vragen voorgelegd. De antwoorden leest u op deze pagina’s. Bekijk ook de video’s die wij maakten via onze websites.  www.rtvalbrandswaard.com en www.deschakelalbrandswaard.nl.  De interviews zijn opgenomen voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

De raad van Albrandswaard heeft maandagavond unaniem voor het voorstel van het college gestemd om bij voorkeur een aantal vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen op de locatie bij de ‘Rode Bogen’ in Portland. Om actueel te blijven is de vraag of asielzoekers welkom zijn in Albrandswaard, die in de vragen aan de lijsttrekkers was opgenomen, uit onze videos gehaald. Op de site van De Schakel was dat niet meer mogelijk.

VVD Roy Verduyn

‘We willen de gemeentelijke lasten laag houden’

Wat zijn uw ideeën over de woningbouw in Albrandswaard? 

We bouwen voor de doelgroep, starters en ouderen. We bouwen wat nodig is en niet enorm de hoogte in.

Is er in Albrandswaard en omgeving ruimte voor windturbines van 245 meter hoog?

Er is geen ruimte voor windturbines in Albrandswaard. We staan voor betere en andere oplossingen in het kader van de energietransitie.

Hoe denkt u over het nieuwe afvalsysteem en kan er nog wat aan veranderd worden?

Het is een goed systeem. Er moet uitgelegd worden dat er eerst vanuit het reservesysteem betaald werd, waardoor de kosten gedekt waren en dat dat nu op is. Het is een eerlijk afvalbeleid. Als we dat veranderen moet de OZB omhoog om dat te betalen. Misschien kunnen we het variabel tarief iets verhogen en het vaste tarief iets verlagen om de balans te krijgen.

Binnen de bebouwde kom mag er op verschillende dijken 50 worden gereden. Kan dit 30 worden?

50 km wegen kunnen gehandhaafd worden door verkeersdrempels en versmallingen aan te leggen zodat er niet harder dan 50 gereden kan worden, want dat is vaak juist het probleem.Heel Albrandswaard naar een 30 kilometerzone is niet nodig en gaat zijn doel voorbij. 


Moet de burger meer gaan betalen de komende jaren?

Wij staan voor gemeentelijke lasten. We proberen die zo laag mogelijk te houden. Door OZB, eerlijk afvalstoffenbeleid en de ondernemers hierbij te betrekken. Het is wel lastig want de inflatie zit nu op meer dan zeven procent. Of de gemeentelijke lasten lager kunnen is lastig, maar we proberen om het zo laag mogelijk te houden. 

Wat is uw belangrijkste punt om aan te werken de aankomende vier jaar?

Dat is een combinatie van anders functioneren in de gemeenteraad zodat we meer met elkaar kunnen samenwerken. Woningbouw waar veel behoefte aan is. En dat we de gemeentelijke lasten laag houden, want dat is heel belangrijk in deze tijd. 

———————————————————————————————————————–

Martijn Heezen – Stem- Lokaal

‘Wij willen dat het openbaar vervoer voor 65-plussers en jongeren gratis wordt’

‘Wij willen dat het openbaar vervoer voor 65-plussers en jongeren gratis wordt’

Wat zijn uw ideeën over de woningbouw in Albrandswaard? 

Voor jongeren en voor starters en ook voor 50-plussers. Graag rond het centrum. Daar is weinig plek voor, maar we gaan er ons best voor doen. 

Is er in Albrandswaard en omgeving ruimte voor windturbines van 245 meter hoog?

Nee, daar is geen ruimte voor. We willen ze niet zien, ruiken of voelen. Dat past helemaal niet in ons gebied. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om energie op te wekken.

Hoe denkt u over het nieuwe afvalsysteem en kan er nog wat aan veranderd worden?

Het is een goed systeem, niet het beste systeem. We denken dat we heel veel grondstoffen uit het restafval kunnen halen. 

Binnen de bebouwde kom mag er op verschillende dijken 50 worden gereden. Kan dit 30 worden?

Er is weinig tolerantie in het verkeer. De weg bepaald de snelheid. Sommige wegen kunnen niet ingericht worden naar 30, zoals de Rijsdijk. Dan moeten er klinkers ingebracht worden, verkeersheuvels en versmallingen aangebracht worden. De huizen zijn daar niet onderheid, dus volgens mij is dat niet wenselijk. 

Moet de burger meer gaan betalen de komende jaren?

De burger gaat over alles meer betalen. Boodschappen, gas en energie. Wij zoeken wel de middelen om dat te dempen. Ik zie dat als een grote uitdaging. 

Wat is uw belangrijkste punt om aan te werken de aankomende vier jaar?

We willen het groen behouden. Daar maken we ons hard voor. Woningbouw, maar niet opgelegd door de provincie. Openbaar vervoer voor 65-plussers en jongeren gratis.

————————————————————————————————————————

GroenLinks/PvdA James Scharink

‘Woningbouw moet vooral betaalbaar worden’

Wat zijn uw ideeën over de woningbouw in Albrandswaard? 

Woningbouw moet vooral betaalbaar worden. Maar we zijn niet voor het volbouwen van polders en groen ten koste van steen. We zouden graag bestaande gebouwen ombouwen naar woningen voor jongeren en ouderen. 

Is er in Albrandswaard en omgeving ruimte voor windturbines van 245 meter hoog?

Dat is een onmogelijke opgave. We willen eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen. En op die manier duurzame energie opwekken.

Hoe denkt u over het nieuwe afvalsysteem en kan er nog wat aan veranderd worden?

We zouden kunnen beginnen met een eerlijke tariefstelling. Vaste kosten drastisch verlagen, en een scheiding maken in een-, twee- of meerpersoonshuishoudens. Ook moeten we goed scheiden belonen. 


Binnen de bebouwde kom mag er op verschillende dijken 50 worden gereden. Kan dit 30 worden?

De dorpen moeten worden ingericht met de fietsers en wandelaars als uitgangspunt. De veiligheid moet worden gegarandeerd. Daarom willen wij een zo laag mogelijke snelheid op de dijken. 


Moet de burger meer gaan betalen de komende jaren?

Liever niet, maar lagere kosten zijn voor ons geen doel op zich. Liever willen we de basis infrastructuur goed op orde houden. 

Wat is uw belangrijkste punt om aan te werken de aankomende vier jaar?

Een eerlijk verhaal vertellen naar de burgers. Maar tegelijkertijd strijden voor veiligheid van fietsers, wandelaars en schoolgaande kinderen. En daarnaast een groene gemeente met een schone lucht en weinig afval. 

—————————————————————————————————————————

EVA Marielle Vergouwe

‘Ons afvalsysteem is te duur in vergelijking met de andere BAR-gemeenten’

Wat zijn uw ideeën over de woningbouw in Albrandswaard? 

EVA staat voor meer betaalbare woningen in Albrandswaard voor iedereen die het nodig heeft. Starters, ouderen en ook de mensen die op dit moment in een privésituatie zitten waardoor ze direct een woning nodig hebben. Daar is op dit moment geen voorraad voor in Albrandswaard. 

Is er in Albrandswaard en omgeving ruimte voor windturbines van 245 meter hoog?

EVA is geen voorstander van windturbines in de omgeving van Albrandswaard. Wij vinden dat we het karakter en de polders moeten behouden, en de windturbines verstoren het uitzicht. 

Hoe denkt u over het nieuwe afvalsysteem en kan er nog wat aan veranderd worden?

Het nieuwe afvalsysteem zou veranderd moeten worden. Het is op dit moment niet eerlijk en te duur in vergelijking met de andere twee gemeentes in de BAR. Dus wat ons betreft zal het vaste tarief omlaag moeten en het variabele tarief omhoog, waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn om beter te gaan scheiden. 

Binnen de bebouwde kom mag er op verschillende dijken 50 worden gereden. Kan dit 30 worden?

Dat kan zeker dertig worden. Er zijn een aantal dijken binnen de bebouwde kom waar het heel onveilig is. Dijken zijn niet ingericht op een 50-kilometer zone. Dat zou veel veiliger kunnen en er moet daarom meer ingezet worden op 30-kilometerzones. 

Moet de burger meer gaan betalen de komende jaren?

Dat zal een politieke keuze zijn. Op het moment dat wij het voorzieningsniveau hoog willen houden, zal daar iets tegenover moeten staan. Dus we moeten elkaar gaan kijken wat wij belangrijk vinden in de gemeente en daar zal het van afhangen.

Wat is uw belangrijkste punt om aan te werken de aankomende vier jaar?

Dat is woningbouw, het behoud van groen en het behoud van de leefbaarheid in Albrandswaard en de verkeersveiligheid. 

———————————————————————————————————————–

NAP Richard Steger

‘Windturbines horen niet thuis in Albrandswaard’

Wat zijn uw ideeën over de woningbouw in Albrandswaard? 

Dat moet op een andere manier als we de afgelopen jaren gedaan hebben. Tot nu toe is het alleen maar groot en duur en we missen de woningen voor de starters en de ouderen die door willen stromen. 

Is er in Albrandswaard en omgeving ruimte voor windturbines van 245 meter hoog?

Absoluut niet. Dat hoort niet thuis in Albrandswaard.

Hoe denkt u over het nieuwe afvalsysteem en kan er nog wat aan veranderd worden?

Daar kan zeker wat aan veranderd worden en dat moet ook. We moeten naar een lager tarief toe voor het ophalen van het restafval. Als het plastic apart opgehaald wordt, dan scheelt dat de inwoner veel ruimte in de kliko. Dan is er veel ruimte over voor restafval. Dan kunnen we ervoor zorgen dat de ophaalkosten en variabele kosten omlaag gaan, want die zijn nu vele malen te hoog. 


Binnen de bebouwde kom mag er op verschillende dijken 50 worden gereden. Kan dit 30 worden?

Dat ligt aan de inrichting van de weg. En daar ligt het grote probleem. Als je wilt hebben dat er 30 gereden wordt, dan moet de weg ook zo ingericht worden. Dat krijgen we niet altijd voor elkaar. Het zou mooi zijn voor met name de stukken waar de schoolgaande kinderen langskomen op de fiets. Dat moet veranderen, maar is vrij lastig om dat voor elkaar te krijgen. 

Moet de burger meer gaan betalen de komende jaren?

Alles wordt duurder in het leven dus ik denk dat iedereen meer gaat betalen de komende jaren. Wij willen er wel voor zorgen om de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te houden. 

Wat is uw belangrijkste punt om aan te werken de aankomende vier jaar?

Betaalbare woningen.

—————————————————————————————————————-

Leefbaar Albrandswaard Ton Vuik

‘We willen ook gratis OV voor alle ouderen en voor de jongeren iets leuks om te doen in de omgeving’. 

Wat zijn uw ideeën over de woningbouw in Albrandswaard? 

Er moet sociale woningbouw komen voor de eigen inwoners van Albrandswaard. En meer koopwoningen om de sociale woningbouw te kunnen betalen.

Is er in Albrandswaard en omgeving ruimte voor windturbines van 245 meter hoog?

Totaal niet.

Hoe denkt u over het nieuwe afvalsysteem en kan er nog wat aan veranderd worden?

Het afvalsysteem is doende, maar kan nog wel verbeterd worden. 


Binnen de bebouwde kom mag er op verschillende dijken 50 worden gereden. Kan dit 30 worden?

Dat moet 30 worden voor meer veiligheid. Op bepaalde straten moeten wegversmallingen komen en obstakels zodat mensen langzamer gaan rijden. Het is veel te gevaarlijk

Moet de burger meer gaan betalen de komende jaren?

In principe gaan we niet meer betalen. We gaan ons er keihard voor maken om dat tegen te houden.

Wat is uw belangrijkste punt om aan te werken de aankomende vier jaar?

Om ervoor te zorgen dat er sociale huur komt. En woningen voor jongeren en ouderen. We willen ook gratis OV voor alle ouderen en voor de jongeren iets leuks om te doen in de omgeving. 

————————————————————————————————————————-

CDA Sander van der Kaaij

‘Wij willen binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk 30-kilometerzones zien’

Wat zijn uw ideeën over de woningbouw in Albrandswaard? 

Wat ons betreft gaan we grootschalig bouwen op het Antesterrein, de polder Omloop en het Omloopterrein. We zijn blij dat de keuze is gevallen op het omklappen van de voetbalvelden. Dat vraagt om lef en dat is precies wat we nodig hebben de komende jaren om voor Albrandswaard te kunnen bouwen.

Is er in Albrandswaard en omgeving ruimte voor windturbines van 245 meter hoog?

Nee en zeker niet als het door de provincie wordt opgelegd. Wij denken dat er veel betere alternatieven zijn om van Albrandswaard een duurzame gemeente te maken dat draagvlak heeft onder de bevolking. 

Hoe denkt u over het nieuwe afvalsysteem en kan er nog wat aan veranderd worden?

De gemeente heeft gekozen voor het huidige afvalsysteem. Dat was niet de keuze van het CDA. Wij wilden gaan voor een variant met een lagere afvalstoffenheffing. Lastenverlichting is een belangrijk speerpunt voor ons, dus we willen dit goed in de gaten houden.

Binnen de bebouwde kom mag er op verschillende dijken 50 worden gereden. Kan dit 30 worden?

Wij willen binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk 30-kilometerzones zien. Zeker ook op de schoolgaande routes. Er wordt beperkt gehandhaafd op de 30-kilometer zones en daar zou meer werk van gemaakt moeten worden. 

Moet de burger meer gaan betalen de komende jaren?

Nee, wij zouden de vaste lasten willen bevriezen en verlagen waar het kan. 

Wat is uw belangrijkste punt om aan te werken de aankomende vier jaar?

Wonen. Wij willen bouwen voor alle Albrandswaarders. 

(Visited 77 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *